Posted in Ես և շրջակա աշխարհը

Եթե դու մրսել ես…

Սիրելի՛ ընկեր,եթե դու մրսել ես,ապա քեզ կօգնեն իմ խորհուրդները.դու պետք է մտնես տաք անկողին,խմես լավ հեղուկներ ,կիտրոնով թեյ և լավ լվացվես:

Սիրով՝ Գառնիկ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s