Posted in Uncategorized

Ինչ է սնունդը

Սնունդը այն է որ մարդ մշակում է և ուտում է կենդանիների հետ:Մարդը եթե էներգիա է ծախսել նրան պետք կգա օգտակար սնունդը: Սնունդը վիտամին ունի (սպիտակույցներ,ճարպեր,ածխաջրեր և հանքային աղեր):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s