Posted in Մաթեմատիկա

15-16․10․2020

Սիրելի սովորողներ, հաշվեք ձեր սենյակի հատակին փռված ուղղանկյունաձև գորգի մակերեսն ու պարագիծը։

1)150*2+194*2=300+388=688p

2)150*194=29100սմ

 Հաշվեք խոհանոցի հատակի քառակուսաձև սալիկի մակերսն ու պարագիծը։ 1 սալիկի մակերեսը   բազմապատկեք հատակի  սալիկների քանակով։

1)14*4=56p

2)14*14=196սմ մակերես

30*196= 5880

Պարզեք նաև, ձեր տանը գտնվող ամենամեծ և ամենափոքր ուղղանկյունաձև սեղանների մակերեսների տարբերությունը։

ամենափոքր 100*60=6000 մակերես

ամենամեծ 121*101=12221 մակերես

12221-6000=6221 տարբերություն

Կատարեք ֆոտոշարք։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s