Posted in Մաթեմատիկա

Իմ ընտանիքի մասին խնդիրներ

1.Հայրիկը 40 տարեկան է իսկ մայրիկը փոքր է 20 տարով: Մայրիկի տատիկը մեծ է մայրիկից 40 տարով: Քանի տարեկան է տատիկը:
1)

2)

Պատ.

2. Ալեքսը 8 տարեկան է իսկ հայրիկը 40 տարով մեծ է Ալեքսից : Մայրիկը փոքր է հայրիկից 10 տարով: Երկու տարի հետո հայրիկի, Ալեքսի և մայրիկի տարիքների գումարը ինչքան կլինի:

1)

2)

Պատ.

3.Ալեքսը 6 տարեկան է Գառնիկը մեծ է Ալեքսից 10 տարով: Հայրիկը Գառնիկից մեծ է 30 տարով: Քանի տարեկան է հայրիկը:

1)

2)

Պատ.

Իմ ընտանիքի անդամների տարիքները աճման կարգով

Ալեքս-6, Գառնիկ-8, Քհրիստինե-36, Գագիկ-45

Իմ ընտանիքի անդամների տարիքները նվազման կարգով

Գագիկ-45, Քհրիստինե-36, Գառնիկ-8, Ալեքս-6

Author:

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր, Արևմտյան դպրոց, 6.5 դասարան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s