Posted in Մայրենի

Նամակ Ձմեռ Պապիկին

Բարև իմ շատ սիրելի Ձմեռ Պապիկ: Դու շատ լավն ես: Դու միշտ բերում ես իմ ուզած նվերները: Ես այս տարի կրկին լավ եմ սովորել: Սովորել եմ, թե տարբեր երկրներում Ամանորը ինչպես են անցկացնում , նաև սովորել եմ վերջից լուծվող խնդիրներ և շատ-շատ այլ բաներ: Ես երազում եմ դառնալ նկարիչ: Խնդրում եմ, որ այս տարի ինձ համար բերես dikie screechers ու infinti nado խաղերը: Խնդրում եմ, նաև չմոռանաս հյուրասիրվել քեզ համար նախատեսված քաղցրավենիքից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s