Posted in Ճամփորդություններ, ճամբար

Ճամպորդություն դեպի սահադաշտ

Բարև ձեզ մենք այսօր գնացել էինք սահադաշտ: Մենք շարժվեցինք ժամը 10-ին :Մենք նստեցինք աֆտոբուս և ուղևորվեցինք դեպի սահադաշտ: Մենք ներս մտանք և այնտեղ մենք հագանք մեր կանկիները: Մենք գնացինք սահադաշտ և մեզ մարզիչները օգնեցին որ մենք կարողանանք քշենք: Ես էլ չեի կարում քշել բայց իմ ընկեր Հայկը սովորեցրեց ինձ քշել: Հետո մենք դուրս եկանք սահադաշտից և գնացինք փողել մեր կանկեքը կոշիկների հետ: Մենք գնացինք նստեցինք աֆտոբուս և շարժվեցինք դպրոց: Հասանք դպրոց ժամը 12-ին և թեյ խմեցինք: Այսպես վերջացավ մեր ճամփորդությունը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s