Posted in Ռոբոտաշինություն

Խաղեր Scratch-ով

Գետաձի

Այս խաղում պետք է թռչող գետաձին չկպնի ավելներին: Եթե կպնի խաղը կավարտվի:

Պինգ պոնգ

Պինգ պոնգ խաղը պետք է գնդակը չկպնի կարմիր գծին: Եթե կպնի խաղը կվերչանա: Գնդակը, որ չկպնի կարմիրն դրա համար պետք է պահել գնադակը կանաչ գծով:

Կատուն պետք է բռնի սրտիկը

Այս խաղում կատուն պետք է բռնի սրտիկը և ձեզ միավորներ կգան:

Ութոտանին պետք է բռնի աստղը

Այս խաղում ութոտանի պետք է բռնի աստղը: Եթե բռնում է ձեզ ավելանում է միավորներ:

Ընկնող Բանաներ

Այս խաղում կապիկը պետք է բռնի բանաները: Եթե բանանը ընկնում է գետնի ուրեմն խաղը վերջանում է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s