Posted in Մայրենի

Ինչպես անցկացրի իմ գարնանային արձակուրդները

Բարև ձեզ: Ես հիմա կպատմեմ, թե ինչպես անցկանցրի գարնանային արձակուրդներս: Ես այն անցկացրել եմ տանը: Ծնողներս գնում էին աշխատանքի և մենք մնում էինք տանը մենակ և ժամանակ առ ժամանակ տատիկս, ով ապրում է անմիջապես հարևանությամ, հետևում էր մեզ: Ես և եղբայրս այդ ընթացքում միշտ իրար հետ էինք, անում էինք մեր դասերը, գնում էինք ֆուտբոլի և շատ մուլտֆիլմեր էինք դիտում: Իսկ երեկոյան, քանի որ դաս չունեինք անելու, ընտանիքով ֆիլմեր էինք դիտում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s