Posted in Մայրենի

Իմ հոբբին

Բարև ձեզ ես հիմա կպատմեմ իմ հոբբի մասին: Իմ հոբբին ֆուտբոլ խաղալն է: Ես այցելում եմ ֆուտբոլի դասերի և ինձ շատ է դուր գալիս այնտեղ: Ես սիրում եմ ֆուտբոլը, որովհետև այնտեղ ակտիվություն կա իսկ ես ակտիվ եմ: Այն ժամանակ ես թույլ էի խաղում իսկ հիմա ուժեղ: Իմ հոբբին եկավ այն վախտանից, որ իմ բոլոր ընկերները սկսեցին ֆուտբոլ
խաղալ այդ վախտվանից եսել սկսեցի ֆուտբոլ խաղալ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s