Posted in Մայրենի

Մայրենի 21.09.2022

Գործնական աշխատանք

1. Առանձնացնել հոմանիշ բառերի 6 զույգ:

 Ա. Ընչաքաղց, զգաստ, լիովին, գթալ, ժրաջան, ամբոխ, զգոն, բազմություն, ամբողջապես, անկշտում, ջանասեր, կարեկցել:
զգաստ-զգոն
ժրաջան-ջանասեր
ամբողջապես-լիովին
բազմություն-ամբոխ
գթալ-կարեկցել
Ընչաքաղց-անկշտում

Բ.Լուրթ, համամիտ, տոկուն, հաղթանդամ, ստահակ, ալևոր, մեծամարմին, խարդախ, կայուն, կապտագույն, համակարծիք, զառամյալ:
մեծամարմին-հաղթանդամ
զառամյալ-ալևոր
համամիտ-համակարծիք
կայուն-տոկուն
ստահակ-խարդախ
Լուրթ-կապտագույն

Գ) զեփյուռ, ճգնել, պերճ, ձանձրալի, ճիրան, մեծանուն, մագիլ, տաղտկալի, սյուք, շքեղ, ջանալ, անվանի:
մեծանուն-անվանի
շքեղ-պերճ
տաղտկալի-ձանձրալի
ճիրան-մագիլ
ջանալ-ճգնել
զեփյուռ-սյուք

2. Բաց թողնված տեղերում գրել տրված բառերը:

Եղյամն էր սնկի գլուխն արծաթում,

Մրսում էր կարծես վայրի նշենի

Հանգստանում էր հողմը բացատում`

Ականջն ամպրոպի ազդանշանին:

(նշենի, ամպրոպ, բացատ, սունկ,)   

3. Դարձվածքների իմաստն արտահայտել մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել-չափազանցնել

Բ. Շունչ տալ-կենդանացնել

Գ. Սիրտ անել-համարձակվել

Դ. Լույս սփռել-պարզաբանել

4.Համացանցից  որոնել եւ գտնել   ութ  դարձվածք,  բացատրել  դրանց  իմաստը,այնուհետ  կազմել  նախադասություններ։

 էշի ականջում քնած լինել:-Աշխարհից՝ կյանքից անտեղյակ լինել:
Էշն ինչ գիտի՝ նուշն ինչ է։-Ինչ-որ բանի արժեքը չիմանալ:
Եփած հավի ծիծաղն էլ կգա:-Շատ միամիտ բան է ասածդ:
Նախրի մեջ էշի ճակատը պաչել:-Խիստ անհաջող ընտրություն կատարել:
Ոտքդ վերմակիդ չափով մեկնիր։-Ապրիր ունեցածդ միջոցներով:
Ջրի բերածը ջուրն էլ կտանի:-Ոչ արդար աշխատանքով վաստակածը բարիք չի բերի:
Հա՛մ նալին խփել, հա՛մ մեխին:-Իրար հակառակ բաներ պնդել, դիրքեր բռնել:
Գյուղը կանգնի՝ գերան կը կոտրի։-Միասնությունը ուժ է:

1.Շուրջբոլորը անցուդարձ էր, իսկ նա էշի ականջում քնած էր:
2.Երբ մարդիկ չեն գնահատում լավը, միշտ հիշում ենք այս դարձվածք ՙՙԷշն ինչ գիտի՝ նուշն ինչ է՚՚:
3.Նա այնպիսի բան ասաց, որ եփած հավի ծիծաղն էր կգար:
4.Նա այնքան վատ ընտրություն էր արել, որ նրան բոլորը ասում էին ՙՙՆախրի մեջ էշի ճակատն ես պաչել՚՚:
5.Մարդը պետք է իր վերմակի չափով ոտքը մեկնի:
6.Բարիքը պետք է ստեղծվի արդար քրտինքով, որովհետև ջրի բերածը ջուրն էլ կտանի:
7.Նա համ նալին էր խփում, համ մեխին. վերջը չհասկացվեց նրա ուզածը:
8.Միասնության դեպքում ցանկացած դժվարություն հաղթահարելի է, քանի, որ գյուղը կանգնի՝ գերան կը կոտրի:

Author:

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր, Արևմտյան դպրոց, 6.5 դասարան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s