Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն

 1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։
  Ֆիզիկական երևույթները կոչվում են, որ մի բանից նոր նյութ չի առաջանում: Օրինակ՛ սառույցի հալվելը, պեդի կոտրվելը և այլն:
 2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։
  Քիմիական երևույթներ կոչվում են, որոնք մեկ նյութից առաջանում է մի ուրիշ նյութ: Օրինակ թղթի այրվելը, պեդի այրվելը և այլն:
 3. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։
  ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները լուսային, էլեկտրական, մագնիսական և անջատման:
 4. Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։
 5. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:
 6. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ։
 7. Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա։
  Այո
 8. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։
  Քայքայման ռեկցյսներ կոչվում են, որ ինչ, որ բան քայքայվում է:
 9. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։
  Որ երկու բան միանում է իրար:
 10. Ի՞նչ է այրումը։Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։
 11. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։
  Չորացած խոտը եթե արևը ուժեղ լինի կարող է չորացած խոտի վրա պահել իր ճառագայթը և կարող է առաջանալ կրակ:
 12. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։
  Կրակի վրա ավազ լցնել, ջրով հանգեցնել, կրակմարիչ:
 13. Ի՞նչ է վառելանյութը։
 14. Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ:
  Այն նյութերը, որոնք միանում են թթվածնին:
 15. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը:
  Մետաղների ատոմներից և թթվային մնացորդներից:
 16. Որո՞նք են թթվային անձրևների առաջացման պատճառները,և ի՞նչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ:
 17. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը:
  Աղբը չի կարելի այրել , որովհետև առաջանում է գազ:
Posted in Բնագիտություն

Ուսումնական աշուն

Սերմի մասին

Սերմը արտաքինից պատված է ամուր ծածկույթով՝ սերմնամաշկով, որի ներսում գտնվում են սաղմը և պաշարային սննդանյութերը։ Սերմնամաշկը սերմը պաշտպանում է չորանալուց և մեխանիկական վնասվածքներից։ Սերմնամաշկի վրա երեվում է սերմնասպին, այն հետքը, որով սերմն ամրանում է սերմնաոտիկին։ Սերմնասպիի կողքին գտնվում է սերմնամուտքը, որով սերմի մեջ են թափանցում ջուրը և օդը։ Սերմի հիմնական մասերն են սաղմը և պաշարանյութերը։ Սաղմում լավ երևում է շաքիլը, որում կուտակված են պաշարային սննդանյութեր։ Դրանցով է սնվում սաղմը սերմի ծլման սկզբնական փուլում։ Տարբերում են երկշաքիլավոր և միաշաքիլավոր սերմեր։ Երկու շաքիլ ունենարևածաղկի, խնձորենու, վարունգի, սեխի և մի շարք այլ բույսերի սերմեր, որի համար էլ կոչվում են երկշաքիլավոր բույսեր։ Կան նաև միաշաքիլավոր բույսեր, որոնց սերմն ունի մեկ շաքիլ։ Միաշաքիլավոր սերմերի էնդոսպերմը կարող է գտնվել սաղմի մոտ կամ շրջապատել սաղմը։ Սերմերի բաղադրության մեջ մտնում են օրգանական (օսլա, ճարպեր, սպիտակուցներ) և անօրգանական (ջուր և հանքային աղեր) նյութեր։


Posted in Բնագիտություն

Թթուներ

Պատասխանել հարցերին

 1. Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ:
  Կիտրոնաթթու, խնձորաթթու, աղաթթու, քացախաթթու և կաթնաթթու:
 2. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները:
  Կազմված են ջրածնից և թթվային մնարցորդներից:
 3. Ինչպե՞ս կարող եք համոզվել ,որ տվյալ նյութը թթու է:
  Թթուն դնում ենք ինդիկատորի մեջ: Ինդիկատորը թթվային միջավայրում գույնը փոխում է:
 4. Ինչպե՞ս պետք է վարվել թթուների հետ:

Թթուն ունի ուտիչ հատկություն: Եթե թթուն ընկնի մաշկի վրա մաշկը կքայքավի: Դրա համար եթե թթուն ընկնում է մաշկի վրա պետք է արագ լվանալ ջրով և մշակել սննդի սոդայով:

Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն

 1. Ինչպիսի՞ երևույթ է մոմի այրվելը։
  Մոմի այրվելը ֆիզիկական երևույթ է:
 2. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։
  Եղյամի առաջացումը, ջրի եռալը, հայելու փշրվելը և այլն:
 3. Արևի լուսավորելը,գիշերային երկնքում աստղերի առկայծումը ,կայծակի բռնկումներով երկնքի լուսավորվելը ,այսպիսի երևույթները ի՞նչպես են անվանում։
  Այս երևույթներին կոչում են ֆիզիկական:
Posted in Բնագիտություն

Դասարանական աշխատանք

Պատասխանել հարցերին

 1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։
  Ֆիզիկական երևույթի ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում: Օրինակ, որ ապակին ջարդվեց, մոմ հալվեց և այլն:
 2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։
  Քիմիական երևույթի ժամանակ նոր նյութեր են առաջանում: Օրինակ, որ թուղթը այրել մոխիր է առաջանում, ջուրը, որ սառացնես սառուց կդարնա և այլն:
 3. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական՝ մոմի այրվելը,բաժակի կոտրվելը,եղյամի առաջացումը, ջրի եռալը,լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը։