Posted in Մաթեմատիկայի ընհտրություն

Օրինաչափություններ

Օրինաչափություններ

Խնդիր 1:Գտնել օրինաչափությունը և շարունակել հաջորդականությունը․1,1,2,3,5,8,13, 21

Խնդիր 2:Գտնել օրինաչափությունները լրացնել բաց թողնված թվերը․

ա)127 (230 ) 103

227 ( 340) 113

բ) 333 ( 3 ) 3

55 (2 ) 5

Խնդիր 3: Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում 50-ից մեծ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը:
5-ով

Խնդիր 4: Հանդիսատեսները կինոդահլիճից կարող են դուրս գալ նեղ և լայն դռներով: Եթե բացեն միայն նեղ դռները, ապա բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 15 րոպեում, իսկ եթե բացեն միայն լայն դռները, ապա բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 10 րոպեում: Պարզել, թե որքա՞ն ժամանակում դուրս կգան բոլոր հանդիսատեսները, եթե բացեն բոլոր դռները միասին:
1/15+1/10=5/30=1/6
6 րոպեում

Խնդիր 5:
Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում արտադրյալը․ա․ 15x25x15x25x15x25x15x25x15բ․16x26x36x46x56x66x76x86x96գ․ 1x2x3x4x5x….x98x99x100

ա. 5
բ. 6
գ. 0

Համատեղ աշխատանք

Խնդիր 1:Առաջին վարպետը աշխատանքը կատարում է 15 օրում,իսկ երկրորդը 30 օրում:Քանի՞ օրում կվերջացնեն նույն աշխատանքը,եթե աշխատեն միասին:
1/15+1/30=3/30=1/10

Խնդիր 2:Երկու գյուղացի բերքը կարող են հավաքել 16 օրում:Քանի՞ օրում կարող են հավաքել նրանցից յուրաքանչյուրը,եթե գյուղացիներից մեկը երկու անգամ դանդաղ է աշխատում մյուսից:
16:16=1/16
1/16:3=1/48
1/48:2=1/24
1/48*48=48
1/24*24=24

Պատ. 24, 48

Խնդիր 3: Անուշիկը ու Լիլիթը միասին պիցան կարող են պատրաստել 60րոպեում: 20 ր համատեղ աշխատանքից հետո Լիլիթը գնաց տուն և Անուշիկը ևս 30րոպե աշխատելուց հետո ավարտեց աշխատանքը: Քանի՞ ժամում կպատրաստեր Անուշիկը,եթե աշխատեր միայնակ:

45

Posted in Մաթեմատիկայի ընհտրություն

Մաթեմատիկական մրցույթ

1․Հետևյալ թվերից ո՞րն ունի ավելի շատ բաժանարար` 6 , 9, 12, 16:
1) 6  2) 9  3) 12  4) 16
2. Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնց գրառման մեջ առկա է 1 թվանշանը:
1) 10   2) 18   3) 19   4) այլ արժեք
3. Արշակը գործուղման մեկնեց ուրբաթ օրը և վերադարձավ այդ օրվանից հաշված 39-րդ օրը: Ո՞ր օրը գործուղումից վերադարձավ Արշակը:
1) երկուշաբթի  2) չորեքշաբթի  3) շաբաթ  4) հինգշաբթի
4. Դպրոցի աշակերտական խորհրդի ընտրությունների ժամանակ Խաչիկը ստացավ ձայների 30%-ը, Վաչիկը՝ 45%-ը, իսկ Հրաչիկը՝ 25%-ը: Քանի՞ հոգի մասնակցեց ընտրություններին, եթե հայտնի է, որ Վաչիկը բոլոր ձայների կեսից 6 ձայն պակաս է ստացել:
1)120  2) 80  3) 60  4) այլ արժեք
5. 1,2,3,4,…,98,99,100 թվերից քանի՞ հատն են 7-ով մեծ այդ ցուցակի որևէ թվից և 11-ով փոքր այդ ցուցակի մեկ այլ թվից:
1)77  2) 82  3) 90  4) 92
6. Այժմ ժամը 10:42 է: Ժամը քանի՞սը կլինի 1521 րոպեանց:
1) 07:11  2) 10:43  3) 12:03  4) այլ պատասխան
7. Եթե ապրիլ ամսվա օրերից 12-ն անձրևոտ էին, ապա ապրիլյան օրերի քանի՞տոկոսն է եղել ոչ անձրևային:
1) 18%  2) 60%  3) 40%  4) այլ պատասխան
8. 6 հաջորդական բնական թվերի գումարը, որոնցից ամենամեծը հավասար է 30
հավասար է 10 հաջորդական բնական թվերի գումարին, որոնցից ամենամեծը հավաար է
1)12  2)20 3)21 4) 22
9. Չինգաչունգ խաղալիս Կարենը ցույց տվեց հավասար քանակությամբ քար և մկրատ, իսկ թուղթ ցույց տվեց ընդհանուրի 46%-ի չափով: Ընդհանուրի քանի՞ տոկոսի դեպքում Կարենը չի ցուցադրել մկրատ:
1) 73%  2) 54%  3) 27%  4) այլ պատասխան
10. A, B, C և D կետերը ուղիղ գծի վրա նշված են ինչ-որ հերթականությամբ այնպես , որ
AB=6սմ, BC=3սմ, CD=12սմ, DA=15սմ: Որքա՞ն է իրարից ամենահեռու երկու կետերի
հեռավորությունը:
1) 6սմ  2) 15սմ  3) 18սմ  4) 21սմ

Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի ընհտրություն

Հանրային աուդիտ

Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության ժամերին մասնակցել ենք Հանրային Աուդիտ նախագծին։  Նախագծի շրանակներում կատարել ենք մի շարք գործնական աշխատանքներ։

 Բաժանվեցինք խմբերի։ Յուրաքանչյուր խումբ չափերիզի միջոցով չափեց  Արևմտյան դպրոցի որևէ ուսումնական տարածքների  չափերը։ 

Մեր խումբը հաշվեց 4-5-րդ դասարանների ուսումնական կաբինետների  չափերը, որի շնորհիվ  հաշվեցինք այդ տարածքների  զբաղեցրած մակերեսն ու ծավալը։

5․1 դասարանի դասասենյակ՝

Լայնություն՝ 5մ 65սմ

Երկարություն՝ 11մ 67սմ

Բարձրություն՝ 2մ 93սմ

Հիմքի մակերես՝ 565*1167=659355 սմ քառ․, որը մոտավորապես 66 մ քառ․ է։

ծավալ՝ 565*1167*293=193191015սմ խոր․, որը մոտավորապես 193 մ խոր․ է։

5․2 դասարանի դասասենյակ՝

Լայնություն՝ 5մ 70սմ

Երկարություն՝ 11մ 72 սմ

Բարձրություն՝ 2մ 93սմ

Հիմքի մակերես՝ 570*1172=668040 սմ քառ․, որը մոտավորապես 67 մ քառ․ է:

ծավալ՝ 570*1172*293=195735720 սմ խոր․, որը մոտավորապեսմ 196 խոր․ է։

4․1 դասարանի դասասենյակ՝

Լայնություն՝ 6մ 8սմ

Երկարություն՝ 11մ 50սմ

Բարձրություն՝ 2մ 93սմ

Հիմքի մակերես՝ 608*1150=699200 սմ քառ․, որը մոտավորապես 70 մ քառ․

ծավալ՝ 608*1150*293=204865600 սմ խոր․, որը մոտավորապես 205 մ խոր․

4․2 դասարանի դասասենյակ՝

Լայնություն՝ 6մ 3սմ

Երկարություն՝ 7մ 36սմ

Բարձրություն՝ 2մ 93սմ

Հիմքի մակերես՝ 603*736=443808 սմ քառ․, որը մոտավորապես 44 մ քառ․ է։

ծավալ՝ 603*736*293=130035744 սմ խոր․ է, որը մոտավորապես 130 մ խոր․ է։

4․3 դասարանի դասասենյակ՝

Լայնություն՝ 6մ 23 սմ

Երկարություն՝ 12մ 40սմ

Բարձրություն՝ 2մ 93սմ

Հիմքի մակերես՝ 623*1240=772520 սմ քառ․, որը մոտավորապես 77 մ քառ․ է։

ծավալ՝ 623*1240*293=226348360 սմ խոր․, որը մոտավորապես 226 մ խոր․ է։

Ուսումնասիրել ենք նաև Excel  ծրագիրը։ Սովորել ենք մուտքագրել տվյալներ, ըստ տվյալների   կազմել  աղյուսակ։ Արդյունքները ներկայացրել ենք դիագրամի տեսքով՝

Արևմտյան դպրոցի 2021 թ-ի կոմունալ ծախսերի(գազ և ջուր) արդյունքն՝ այստեղ։

Արևմտյան դպրոցի 2022 թ-ի կոմունալ ծախսերի(գազ և ջուր) արդյունքն՝ այստեղ։