Posted in Մաթեմատիկա

Վերջից  լուծվող  խնդիրներ

 1. Եթե Աշոտի  մտապահած  թվին ավելացնենք 2 և ստացված  գումարը փոքրացնենք 3 անգամ, ապա կստանանք 34։ Գտե՛ք Աշոտի մտապահված թիվը։
  34*3-2=100
 2. Աննայի մտապահած թվի եռապատիկից, եթե հանեք 5-ի քառապատիկը, ապա կստանաք 40։ Գտե՛ք Աննայի մտապահված թիվը։
  40+20:3=20
 3. Եթե Գայանեի  մտապահած թվից հանենք  ամենափոքր զույգ երկնիշ թիվը, արդյունքը հնգապատկենք, ապա կստացվի 125։ Գտե՛ք  Գայանեի  մտապահված  թիվը։
  125:5+10=35
 4. Եթե Արամի մտապահած  թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք  89, ապա կստանանք 111։ Գտե՛ք Արամի մտապահված թիվը։
  111+89-127=73
 5. Եթե Նարեի մտապահած թիվը բազմապատկենք 3-ով ու ստացված արտադրյալին  գումարենք 83, ապա կստացվի 419։ Գտե՛ք  Նարեի մտապահված  թիվը։
  419-83:3=112
 6. Եթե Նարեկի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 14 և արդյունքը բաժանենք 5-ի, կստանանք 60։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Նարեկը։
  60*5+14:2=157
 7. Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան, եթե նրա մտապահած թիվը կրկնապատկենք,  արդյունքը փոքրացնենք  10-ով,    կստանանք  200։
  200+10:2=105
 8. Եթե Դավիթի մտապահած թիվը բազմապատկենք 4-ով և արդյունքից հանենք 20, կստանանք 2020։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Դավիթը։
  2020+20:4=510

Բաժանարար թեմայից վերհիշենք՝

9․ Քանի՞ բաժանարար ունի 35-ը։
1, 5, 7, 35,

10․ Քանի՞ բաժանարար ունի 28-ը։
1,2, 4, 7, 14, 28

11․ Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

1.Եթե Արամի մտապահած  թվին ավելացնենք 50 և ստացված գումարից հանենք  10, ապա կստանանք 100։ Գտե՛ք Արամի մտապահված թիվը։
100+10-50=60
2.Եթե Նարեի մտապահած  թվին ավելացնենք 120 և ստացված գումարից հանենք 20, ապա կստանանք 200։ Գտե՛ք Արամի մտապահված թիվը։
200+20-120=100
3.Եթե Վաչեի մտապահած  թվին ավելացնենք 90 և ստացված գումարից հանենք 50, ապա կստանանք 120։ Գտե՛ք Արամի մտապահված թիվը։
120+50-90=80
4.Քանի՞ բաժանարար ունի 20-ը։
1, 2, 4, 5, 10, 20
5.Քանի՞ բաժանարար ունի 15-ը։
1, 3, 5, 15

Posted in Մաթեմատիկա

Իմ կազմածը 07.12.2021

1.AB հատվածի վրա վերցված է С կետն այնպես, որ |AC|=6 սմ, |CB|=5 սմ։ Գտեք AB հատվածի երկարությունը։
1)6+5=11սմ

2.A(100) , B(130) և C(110) կետերից ո՞րն է կոորդինատային ճառագայթի վրա ավելի աջ գտնվում։
B(130)

3.A(101) , B(170) և C(400) կետերից ո՞րն է կոորդինատային ճառագայթի վրա ավելի ձախ գտնվում։
A(101)

4․ 4 ուղիղների հատումից քանի՞ ճառագայթ կառաջանա։
4*2=8

5.Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 40-ի բաժանելիս։
39

6.Կոորդինատային ճառագայթի վրա B կետը գտնվում է A(71) կետից ձախ։ Ի՞նչ ամենամեծ կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը։
70

7.Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 20 է, թերի քանորդը՝ 3, մնացորդը՝ 5։
(20-5):3=5


8.Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 6 է, թերի քանորդը՝ 4,մնացորդը՝ 5։
6*4+5=29

9. Հաշվեք 6 սմ կող ունեցող խորանադի ծավալը։ Գրել միայն թվային մասը։
6*6*6=216

10.Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 8 դմ, 4 դմ, 2 դմ։
8*4*2=48

11. Հաշվեք 4 դմ կող ունեցող խորանադի մակերևույթի մակերեսը։ Գրել միայն թվային մասը։
4*4=16
16*6=96

Posted in Մաթեմատիկա

Մնացորդով բաժանում

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 15 է, թերի քանորդը՝ 8, մնացորդը՝ 3։
15*8+3=123
2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 165 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 1։
(165-1):4=41
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 6,
մնացորդը՝ 3։
17*6+3=105
4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 788 է, թերի քանորդը՝ 3,
մնացորդը՝ 2։
(788-2):3=262

5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 4։
21*5+4=109

6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 569 է, թերի քանորդը՝ 9,
մնացորդը՝ 2։
(569-2):9=63

7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
108-ի բաժանելիս։
107

8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
5-ի բաժանելիս։
4

9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
36-ի բաժանելիս։
35

10) Առանձնացրեք 4-ի բաժանվող թվերը.

2500, 16635, 180012, 3697, 12560, 2504, 1450

4-ի բաժանվող թվերը`
2500, 12560, 2504, 180012

11)Առանձնացրեք 3-ի բաժանվող թվերը.

1560, 1568, 3609, 15880, 3605, 14500

3-ի բաժանվող թվերը`
1560, 3609

12)Առանձնացրեք 9-ի բաժանվող թվերը.

3780, 2156, 108819, 1000, 1605

9-ի բաժանվող թվերը`

3780, 108819

Posted in Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 13 է, թերի քանորդը՝ 6,
մնացորդը՝ 1։
13*6+1=79
2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 155 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 3։
(155-3):4=38
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 42 է, թերի քանորդը՝ 6,
մնացորդը՝ 5։
42*6+5=257
4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 159 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 4։
(159-4):5=31

5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 18 է, թերի քանորդը՝ 11,
մնացորդը՝ 7։
18*11+7=205
6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 126 է, թերի քանորդը՝ 11,
մնացորդը՝ 5
(126-5):11=11

7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
35-ի բաժանելիս։
34

8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
18-ի բաժանելիս։
17

9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
101-ի բաժանելիս։
100

10) Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

1)Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 140 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 5:
2)Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 101 է, թերի քանորդը՝ 10,
մնացորդը՝ 1։
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 23 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 2։
4)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, թերի քանորդը՝ 7,
մնացորդը՝ 5։
5)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
200-ի բաժանելիս։
6)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
91-ի բաժանելիս։

Posted in Մաթեմատիկա

Ինքնաստուգում

Ուղղանկյունանաիստ

1․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ, 9 սմ,  12 սմ։
6,9
6,12
9,12
9*6=54սմ
12*6=72սմ
12*9=108սմ
108+54+72=234սմ
234*2=468սմ քառ.

2.Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 7 դմ, 8 դմ,  10 դմ։
10*8*7=560 դմ խոր.

խորանարդ

3․Հաշվեք  9 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։
9*9*9=729սմ խոր.

4․ Հաշվեք 8 դմ կող ունեցող խորանադի մակերևույթի մակերեսը։

8*8=64
64*6=384 դմ քառ.

5․ 180, 124, 1025, 25681, 10000, 369   թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 5-ի։
180, 1025, 10000

6․ 14, 25, 15980, 1546, 23551, 25693   թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 2-ի։
14, 15980, 1546,

7․ 6358, 1500, 3650, 1423, 2544  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 10-ի։
1500, 3650

8․ 4501, 3691, 1008, 3702, 2566 թվերից  առանձնացրեք  նրանք, որոնք  բաժանվում են 3-ի։
1008, 3702

9․ 909, 1000, 33003, 6009, 60606,  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 9-ի։
909, 33003, 60606

10․ 3600, 2425, 1800, 1016, 2598 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։
3600, 1800, 1016

Posted in Մաթեմատիկա

16.11.2021

1․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 2 սմ, 9 սմ,  11 սմ։
9*11*2=198
2,9
2,11
11,9
2*9=18
11*2=22
11*9=99
99+22+18=139
139*2=278

2․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 5 դմ, 7 դմ,  8 դմ։
8*7*5=280
8,5
5,7
8,7
8*5=40
5*7=35
8*7=46
46+40+35=121
121*2=242

3․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ,  12 սմ, 10 սմ։
12*10*6=720
12,10
6,12
6,10
12*10=120
12*6=72
6*10=60
120+72+60=252
252*2=504

4․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 13 սմ, 15 սմ,  10 սմ։
15*13*10=1950
10,13
10,15
15,13
13*10=130
15*10=150
15*13=195
195+150+130=465
465*2=930

5․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ,  12 սմ, 10 սմ։
12*11*10=1320
12,10
10,11
12,11
12*10=120
11*10=110
12*11=132
132+120+110=362
362*2=724

6․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝         

 3 դմ,  20 սմ, 10 սմ։
20*10*3=600
3,10
3,20
20*10
10*3=30
20*3=60
20*10=200
200+60+30=290
290*2=580

7․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

8․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

15 սմ, 16 սմ, 17սմ։

9․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

10 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

10․ Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ խնդիրներ։

Posted in Մաթեմատիկա

11․11․2021

 1. Հաշվեք  12 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  12*12*12=1728
  խորանադի ծավալն ու մակերևույթը
  144*6=864
 2. Հաշվեք  14 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  14*14*14=2744
  խորանադի ծավալն ու մակերևույթը
  196*6=1176
 3. Հաշվեք  19 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  19*19*19=6859
  խորանադի ծավալն ու մակերևույթը
  361*6=2166
 4. Հաշվեք  15 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  15*15*15=3375
  խորանադի ծավալն ու մակերևույթը
  225*6=1350
 5. Հաշվեք  4 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  4*4*4=64
  խորանադի ծավալն ու մակերևույթը
  16*6=96
 6. Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  21*21*21=9261
  խորանադի ծավալն ու մակերևույթը
  441*6=2646
 7. Հաշվեք  11 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  11*11*11=1331
  խորանադի ծավալն ու մակերևույթը
  121*6=726
 8. Հաշվեք  14 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  14*14*14=2744
  խորանադի ծավալն ու մակերևույթ
  196*6=1176
 9. Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  21*21*21=9261
  խորանադի ծավալն ու մակերևույթը
  441*6=2646
 10. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  1*1*1=1
  խորանադի ծավալն ու մակերևույթը
  6*1=6
 11. Հաշվեք  9 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  9*9*9=729
  խորանադի ծավալն ու մակերևույթը
  81*6=486
 12. Գործնական աշխատանք․

Պատրաստեք խորանար, հաշվեք այդ խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Posted in Մաթեմատիկա

10.11.2021

 1. Հաշվեք  5 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ումակերևույթի մակերեսը։
  5*5*5=125
  5*5=25
  25*6=150
 2. Հաշվեք  9 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  9*9*9=729
  9*9=81
  81*6=486
 3. Հաշվեք  4 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  4*4*4=64
  4*4=16
  16*6=636
 4. Հաշվեք  17 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  17*17*17=3933
  17*17=249
  249*6=1494
 5. Հաշվեք  3 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  3*3*3*=27
  3*3=9
  9*6=54
 6. Հաշվեք  2 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  2*2*2=8
  2*2=4
  4*6=24
 7. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  1*1*1=1
  1*1=1
  6*1=6
 8. Հաշվեք  19 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  19*19*19=6859
  19*19=361
  361*6=2166
 9. Հաշվեք  2 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  2*2*2=8
  2*2=4
  6*4=24
 10. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  1*1*1=1
  1*1=1
  6*1=6
 11. Հաշվեք  19 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
  19*19*19=6859
  19*19=361
  361*6=2166
 12.  Գտեք  նկարում  պատակերված մարմինների ծավալը։ Յուրաքանչյուր խորանարդիկի ծավալը  1 սմ3  է։
  a)5*2*2=20
  b)10*10*10=1000
  B)10*6*10=600

13. Գործնական աշխատանք․

Պատրաստեք խորանար, հաշվեք այդ խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Posted in Մաթեմատիկա

Խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ

 1. Նարեն  8 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 25 տարով: 4 տարի հետո հայրիկը Նարեից   քանի՞ տարով մեծ կլինի:

  25+8=33
  8+4=12
  33+4=37

  Պատ. 4 տարով
 2. Կարինեի մայրիկը 32 տարեկան է, իսկ Կարինեն  նրանից փոքր է 20  տարով։ 6 տարի հետո Կարինեն մայրիկից   քանի՞ տարով փոքր կլինի:
  32-20=12
  12+6=18
  32+8=40
  Պատ.6 տարով
 3. Անահիտը 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 7 անգամ: 5 տարի հետո հայրիկը Անահիտից քանի՞ անգամ մեծ կլինի:
  7*5=35
  35+5=40
  5+5=10
  Պատ. 7 անգամ
 4. Արթուրի  պապիկը 70 տարեկան է։ Արթուրը իր պապիկից փոքր է 7 անգամ։ 5 տարի հետո Արթուրը  քանի՞ տարով փոքր կլինի իր  պապիկից։
  70:7=10
  10+5=15
  70+5=75
  Պատ. 7 անգամ փոքր
 5.  Արմենի և  իր մայրիկի  տարիքների գումարը  30 է։ Որքա՞ն կլինի նրանց տարիքների գումարը 4 տարի հետո։
  30+4=34
 6. 2 տարի առաջ  եղբորս և իմ տարիքների գումարը  18 էր: Որքա՞ն է մեր տարիքների գումարը 2  տարի հետո։
  18+2+2=22
 7. 5 տարի առաջ   իմ և տատիկիս տարիքների գումարը  66 էր: Որքա՞ն մեր տարիքների գումարը 3  տարի հետո։
  66+3+3=72
 8. Ես 9 տարեկան եմ, մայրիկս ինձանից մեծ է 25  տարով, հայրիկս  մայրիկիցս մեծ է  3 տարով։ 6 տարի հետո հայրիկս քանի՞   տարով մեծ կլինի ինձանից։
  25+9=34
  34+3=37
  34+6=40
  9+4=13
  40-13=27
 9. Ես 8 տարեկան եմ, եղբայրս 3 տարով փոքր է ինձանից, մայրիկս 28 տարով մեծ է եղբորիցս: Հայրիկս 4 տարով մեծ է մայրիկիցս: 5 տարի հետո  հայրիկս քանի՞ տարով մեծ կլինեն ինձանից։
  8-3=5
  5+28=33
  3+4=37
  37+5=42
  8+5=13
  42-13=29
 10.  Մայրիկս 35 տարեկան է, իսկ հայրիկս նրանից 5 տարով է մեծ, իսկ ես հայրիկիցս փոքր եմ  5 անգամ: Քանի՞ տարեկան եմ ես:
  35+5=40
  40:5=8
 11. Իմ փոքրիկ քույրիկ Աստղիկը ինձանից փոքր է յոթ անգամ։ Ես յոթ տարեկան եմ։ Երեք տարի հետո   որքա՞ն կլինի  իմ և Աստղիկի տարիքների գումարը։
  7:7=1
  1+3=4
  7+3=10
  10+4=14

Սիրելի  սովորողներ, այժմ  կազմեք ձեր ընտանիքի անդամների տարիքների   վերաբերյալ խնդիրներ։
1. Մայրիկս 38 տարեկան է, իսկ հայրիկս նրանից 8 տարով է մեծ, իսկ ես հայրիկիցս փոքր եմ  5 անգամ: Քանի՞ տարեկան եմ ես:
38+8=46
46:5=9
2. Հայրիկս 46 տարեկան է։ Եղբայրս հայրիկիցս փոքր է 6 անգամ։ 3 տարի հետո եղբայրս քանի՞ տարով փոքր կլինի իր  հայրիկից։
46:6=7
7+3=10
46+3=49
3.5 տարի առաջ   իմ և մայրիկիս տարիքների գումարը  37 էր: Որքա՞ն մեր տարիքների գումարը 4 տարի հետո։

37+4+4=45