Featured
Posted in Առցանց դասեր

Սովորողի անհատական պլան

 1. Ժամը 9:00-11:00
 2.        Ապրիլի՝ կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով որոշված նախագծեր՝
  Մայրենի՝ 
  «Զատկի ծես» ուսումնական նախագիծ
  Ռուսերեն՝  
  Смышленые переводчики
  Անգլերեն՝ 
  Easter
 3. Ժամը 11:00-14:00
 4. Տեսադասեր


Ռուսերենի տեսադաս- երկուշաբթի
Անգլերենի տեսադաս-չորեքշաբթի
Մայրենիի տեսադաս-հինգշաբթի
Մաթեմատիկայի տեսադաս-ուրբաթ

 

 1. Ժամը 14:00-18:00

Ընտանեկան նախագծեր:

 • Քանի որ կորոնավիրուսի պատճառով տնից դուրս չեմ գալիս, խաղում եմ եղբորս հետ:
  Ընտանեկան խաղեր՝ նարդի
  , պահմտոցի, պանտամիմա, փչացած հեռախոս

Տարբեր մուլտֆիլմեր եմ նայում:

Սիրելի երգեր՝

օրորոցային եգեր, Կոմիտաս, մուլտերգեր,

 1. Ժամը 18:00-20:00

Ինքնակրթություն

Տարբեր հայկական հեքիաթներ եմ կարդում, որոնց մասին շուտով կպատմեմ իմ բլոգում:

Posted in Մայրենի

Մայրենի 22.09.2022

13. Շարունակի՛ր (հարցերին պատասխանելով’ գրավոր պատմի՛ր):

Մի օր ճամփա ընկանք ու գնացինք աշխարհ տեսնելու: Գնացինք. գնացինք. շատ թե քիչ. մեր իմացած ու չիմացած երկրներն անցանք, սարերն անցանք, ծովերն անցանք, անապատն անցանք, մեկ էլ դեմներս մի գունավոր քաղաք փռվեց: Որ մտանք, զարմանքից բերաններս բաց մնաց: Քաղա՛ք. դու քաղա’ք. ոչ մի բան միագույն չէր: Տները կառուցված էին գույնզգույն քարերից: Ծառերը, թփերն ու ծաղիկները շատ գեղեցիկ էին: Կենդանիները խելոք էին: Քաղաքը շատ մեծ էր, գեղեցիկ էր և հարմարավետ: Տարիներ առաջ այն հին, անգույն քաղաք էր: Մի օր մի հարուստ մարդ որոշեց վերակառուցել քաղաքը: Նա գտավ լավագույն շինարարներին, որպեսզի նրանք գեղեցկացնեն քաղաքը: Նրանք կառուցեցին գեղեցիկ շինություններ, գեղեցիկ պուրակներ և այգիներ: Այդտեղ ապրող մարդիկ շատ ուրախացան և շատ շնորհակալ էին նրանց: Քաղաքը վերակառուցելուց հետո մարդիկ ավելի երջանիկ էին, քան նախկինում: Նրանցից յուրաքանչյուր զբաղվում էր իր սիրած գործով: Մի օր ես գնացի այդ քաղաք: Ինձ այդտեղ շատ ջերմ ընդունեցին: Ես ծանոթացա այդ քաղաքի երեխաների հետ և սկսեցի նրանց հետ խաղալ: Ինձ այդ օրը շատ դուր եկավ:

Տներն ինչի՞ց էին կառուցված: Ծառերը. թփերն ու ծաղիկներն ինչպիսին էին: Կենդանիներն ինչպիսի՞ն էին: Ինչպիսի՞ քաղաք էր: Ինչի՞ց էր քաղաքն այդպիսին դարձել: Մարդիկ ի՞նչ տեսք ունեին. Ինչպիսի՞ն էին. Ինչո՞վ էին զբաղվում: Ձեզ ինչպե՚՞ս ընդունեցին: Ի՞նչ արեցիք այդտեղ:

14. Նախադասություններում գործողություն կատարողի անունը չկա. գտի՛ր՝ մե՞կն է, թե՞ մեկից ավելի (եզակի՞ է, թե՞ հոգնակի):

Զարմացա, եզակի: Տեսանք, հոգնակի: Փնտրում ես, եզակի: Վազում եք, հոգնակի: Կտա, եզակի: Կհասնեն, հոգնակի:

15.      Տրված բառերը երեք խմբի բաժանի՛ր և այդ խմբերի տարբերությունը  բացատրի՛ր:
Գոյական-ծաղիկ, ժամացույց, ջուր, սար, մարդ, երեխա, նավաստի, օձ, առվակ, գարուն, թիթեռ, պահակ, նավակ, հատիկ,

Ածական-ջինջ, բուրավետ, մեծ, ջրոտ, ուրախ, ծաղ­կավետ, հրաշալի, մաքուր, ճկուն, սև, պայծառ, սպիտակ, գաղտնի, ոսկեզօծ, երկաթյա

Բայ-վազել, թրթռալ, թիավարել, ջրել, գնալ, լողալ, վազվզել, սողալ, իջնել, բացվել, չխկչխկալ, գոռգոռալ, բարձրանալ, պահել, ոսկեզօծել,

Ծաղիկ. ջինջ. վազել. բուրավետ. մեծ. ժամացույց. թրթռալ. թիավարել, ջուր. ջրոտ. ուրախ. ջրել. սար. մարդ. գնալ, ծաղ­կավետ. Հրաշալի. երեխա. լողալ. վազվզել. մաքուր. նավաստի. օձ, ճկուն. սողալ, իջնել,՜բացվել, չխկչխկալ, Սև. Ինքնաթիո, առվակ. պայծառ, գոռգոռալ, գարուն, բարձրանալ, սպիտակ, թիթեռ, պահակ, նավակ. Գաղտնի, պահել, հատիկ, ոսկեզօծ, Ոսկեզօծել, երկաթյա:

16. Հականիշները (հակաոակ իմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր և զույգ-զույգ գրի’ր:

Միշտ. անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ. թույլ. վերջին. Համաձայնել. հանգստանալ. գտնել. երբեք. Հավաքել, աջ. արթուն.քնած, հրաժարվել. առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել,  կորցնել, ստեղծել, վատնել, Մերժել, ձախ:
Միշտ-երբեք
անարատ-արատավոր
ոչնչացնել-ստեղծել
բացահայտ-գաղտնի
թույլ-ամուր
վերջին-առաջին
Համաձայնել-հրաժարվել, մերժել
հանգստանալ-աշխատել
գտնել-կորցնել
Հավաքել-վատնել
աջ-ձախ
արթուն-քնած

17. Ա և Բ- խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրիր:

Ա            Բ

գոռոզ —   գոռոզանալ

ուղիղ —   ուղղել

խոնարհ – խոնարհել

կանաչ — կանաչել
Ա խմբի բառեր ածական են:
Բ խմբի բառերը բայեր են:

18. Գրի՛ր՝  յուրաքանչյուր նախադասության  մեջ գործողություն կատարողն ո՞վ է, (ովքե՞ր են) և ընդգծի՛ր այն բառը, որը հուշեց:

Օրինակ՝ Վերջերս  այնտեղ հյուր հաճախ եք գնում:  — Դուք:
Երկու հարյուր կիլոմետր կտրել. եկել եմ, որ մի բան հարցնեմ:-Ես

Ծաղկած ճյուղը քո այգու եղրևանուց եu կտրել:-Դու

Շան վզին փոքրիկ ռադիոընդունիչ էր ամրացրել:-Նրա

Անձավում ճանճի մեծության թռչուններ տեսանք: Հետաքրքիր բան եք մտածել:-Մենք

Մեզ ամեն տարի այցելում են:-Մենք

19. Բառակապակցությունների իմաստները մեկական բառով արտահայտի՛ր:

Օրինակ՝ բարձր հասակ ունեցող-բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող- բարեսիրտ
խիղճ չունեցող-անխիղճ
բարձր ձայնով-բարձրաձայն
միշտ ժպտուն-ժպտերես
գանձը պահելու տեղ-գանձարան
կապույտ աչքերով- կապուտաչյա
արքայի որդի-արքայազն
հույների երկիր- Հունաստան
փոքր էշ-իշուկ
ծաղիկներով զարդարված-ծաղկազարդ

20. Հարցում արտահայտող բառը տրված բառերով կամ նրանցով կազմված բառակապակցություններո՛վ փոխարինիր:
Գիրքը որտե՞ղ է:

Գիրքը պայուսակում է:
Գիրքը գրադարակում է:
Գիրքը պահարանում է:
Գիրքը սեղանին է:
Գիրքը ձեռքում է:
Ի՞նչ հարցին պատասխանող բառերը ո՞ր մասնիկների (վերջավորությունների) և բառերի օգնությամբ դարձրիր որտե՞ղ հարցին պատասխանող

Վերջում ավելացավ ում և ին վերջավորությունը:

Posted in Մայրենի

Մայրենի 21.09.2022

Գործնական աշխատանք

1. Առանձնացնել հոմանիշ բառերի 6 զույգ:

 Ա. Ընչաքաղց, զգաստ, լիովին, գթալ, ժրաջան, ամբոխ, զգոն, բազմություն, ամբողջապես, անկշտում, ջանասեր, կարեկցել:
զգաստ-զգոն
ժրաջան-ջանասեր
ամբողջապես-լիովին
բազմություն-ամբոխ
գթալ-կարեկցել
Ընչաքաղց-անկշտում

Բ.Լուրթ, համամիտ, տոկուն, հաղթանդամ, ստահակ, ալևոր, մեծամարմին, խարդախ, կայուն, կապտագույն, համակարծիք, զառամյալ:
մեծամարմին-հաղթանդամ
զառամյալ-ալևոր
համամիտ-համակարծիք
կայուն-տոկուն
ստահակ-խարդախ
Լուրթ-կապտագույն

Գ) զեփյուռ, ճգնել, պերճ, ձանձրալի, ճիրան, մեծանուն, մագիլ, տաղտկալի, սյուք, շքեղ, ջանալ, անվանի:
մեծանուն-անվանի
շքեղ-պերճ
տաղտկալի-ձանձրալի
ճիրան-մագիլ
ջանալ-ճգնել
զեփյուռ-սյուք

2. Բաց թողնված տեղերում գրել տրված բառերը:

Եղյամն էր սնկի գլուխն արծաթում,

Մրսում էր կարծես վայրի նշենի

Հանգստանում էր հողմը բացատում`

Ականջն ամպրոպի ազդանշանին:

(նշենի, ամպրոպ, բացատ, սունկ,)   

3. Դարձվածքների իմաստն արտահայտել մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել-չափազանցնել

Բ. Շունչ տալ-կենդանացնել

Գ. Սիրտ անել-համարձակվել

Դ. Լույս սփռել-պարզաբանել

4.Համացանցից  որոնել եւ գտնել   ութ  դարձվածք,  բացատրել  դրանց  իմաստը,այնուհետ  կազմել  նախադասություններ։

 էշի ականջում քնած լինել:-Աշխարհից՝ կյանքից անտեղյակ լինել:
Էշն ինչ գիտի՝ նուշն ինչ է։-Ինչ-որ բանի արժեքը չիմանալ:
Եփած հավի ծիծաղն էլ կգա:-Շատ միամիտ բան է ասածդ:
Նախրի մեջ էշի ճակատը պաչել:-Խիստ անհաջող ընտրություն կատարել:
Ոտքդ վերմակիդ չափով մեկնիր։-Ապրիր ունեցածդ միջոցներով:
Ջրի բերածը ջուրն էլ կտանի:-Ոչ արդար աշխատանքով վաստակածը բարիք չի բերի:
Հա՛մ նալին խփել, հա՛մ մեխին:-Իրար հակառակ բաներ պնդել, դիրքեր բռնել:
Գյուղը կանգնի՝ գերան կը կոտրի։-Միասնությունը ուժ է:

1.Շուրջբոլորը անցուդարձ էր, իսկ նա էշի ականջում քնած էր:
2.Երբ մարդիկ չեն գնահատում լավը, միշտ հիշում ենք այս դարձվածք ՙՙԷշն ինչ գիտի՝ նուշն ինչ է՚՚:
3.Նա այնպիսի բան ասաց, որ եփած հավի ծիծաղն էր կգար:
4.Նա այնքան վատ ընտրություն էր արել, որ նրան բոլորը ասում էին ՙՙՆախրի մեջ էշի ճակատն ես պաչել՚՚:
5.Մարդը պետք է իր վերմակի չափով ոտքը մեկնի:
6.Բարիքը պետք է ստեղծվի արդար քրտինքով, որովհետև ջրի բերածը ջուրն էլ կտանի:
7.Նա համ նալին էր խփում, համ մեխին. վերջը չհասկացվեց նրա ուզածը:
8.Միասնության դեպքում ցանկացած դժվարություն հաղթահարելի է, քանի, որ գյուղը կանգնի՝ գերան կը կոտրի:

Posted in русский

Русский

Вопросы для обсуждения:

Сколько было у купца дочерей? Как их звали?
Их было трое но имена не сказна.

Какие подарки просили девочки ,чтобы отец привез для них ?
Старшая попросила- золотой венец, вторая попросила-хрустальное зеркальце а 3-я попросила аленький цветок.

Куда ездил купец?
Каким образом и откуда купец покупал(находил) подарки для своих дочерей? На рынке и в лесу.

Каким образом и откуда купец покупал(находил) подарки для своих дочерей?

Род и падеж существительных.

 1.Поставьте  и  напишите  в  скобках  вопрос  и  определите     падеж   существительного.

1.Катались  ( на  чем    )  на  машине. (творительный      падеж).

2.Шли   ( по  чему    )  по  площади . (  дательный   падеж).

3.Отплыл  ( от чего  )  от  причала. (   родительный     падеж).

4.Подбежал  ( к   чему  )  к  кровати. (  дательный   падеж).

5.Прыгает  ( кто   )  белка. (   именительный     падеж).

6.Достали   (  что   ) мяч. (   именительный     падеж)

7.Гуляли   (  за  чем  )  за  школой. (   творительный     падеж).

8.Написал  ( в  чём    )  в  тетради. (  творительный падеж).

9.Кружились  ( в  чём   )  в  воздухе.( творительный  падеж).

10. Мылись    (  чем    )  шампунем. ( творительный падеж).

2,Определите род имён существительных. Составьте словосочетания.

Существо-ср., шампунь-м., море-ср., депутат-м., перила-ж., дружище-ср., курица-ж., секретарь-м., биография-ж. , адвокат-м., окунь-м., желе-ср., мозоль-м., сорока-ж., собака-ж., библиотекарь-м., юноша-м., дверь-м., поле-ср., тетрадь-м., яблоко-ср. ,обжора-ж., авария-ж..

Posted in Մայրենի

Գործնական Քերականություն

1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Ա. Մարդատար գնացքը կարո՞ղ է քսանմեկ րոպեում կտրել-անցնել Ամերիկայի Միացալ Նահանգները՝ Խաղաղ օվկիանոսից մինչև Ատլանտիդան: Դա նույնիսկ ինքնաթիռով հնարավոր չէ: Բայց ամերիկիյան մի համալսարանի գիտնականեր պնդում են, որ այդ միայն իրագործելի է: Մի ագգային գիտաժողովում նրանք ստորերկրա նոր փոխադրամիջոցի նախագիծ են ներկայացրել:

Բ. Սևանա լճի խնդիրն այսօր հուզում է յուրաքանչյուր քաղաքակիրդ մարդու: Սևանի ջրի մակարդակը տասնյակ տարիների ընդացքում իջել է: Ջրի կորստի հետ առնչվում են մի շարք այլ միասնական հարցեր: Առանձին ուշադրության է արժանի ջրավազանի կենդանական աշխարհի պահպանության խնդիրը:
Բնակության անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել նախ Սևանի թևավոր բնակիչների՝ թռչունների համար:

Գ. Քանդում են հին տները, թափվում են աղյուսները, խուլ աղմուկով ըկնում են գերանները: Վիենացի մի փայտավաճառ այսպիսի իրադարտությունը երբևէ բաց չի թողնում: Նա չնչին գնով կամ էլ ձրի հավագում է կառույցի փայտերի մասերը: Երաժշտական գործիքներ պատրաստողները չորացած փայտը շատ բարձր են գնահատում: Դրանցից հինալի տավիղներ, կիթառներ ու ակորդիոններ են սարգվում:

2. Այբբենական կարգով դասավորի՛ր.

 • Դասավանդողներիդ անունները,
  Աչեն
 • Դպրոցական առարկաների անունները,
 • Քո սիրելի ստեղծագործությունների վերնագրերը:

3. Կետերի փոխարեն գրի՛ր յաիա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել:

Միմիանց, քվյարկություն, որդյակ, եասաման, քիմիական, հեքիաթային, ոսկյա, հրեական, դաստիաակություն, սենյակ, կրիա, Անդրեաս, Եղյազարյան, կիանք:

4.Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Քո չքնաղ ծաղկի բույրը է ինձ այստեղ բերել: (բույր, բյուր)
Անթիվ ու բյուր են աստղերը: (բույր, բյուր)
Ասիա երբևէ կհանգստանա՞ պատերազմներից: (Ասիա, Ասյա)
Ասյա երբևէ կհանգստանա՞ իրեն այդքա՜ն հուզող մտքից: (Ասիա, Ասյա)
Սոֆյան գեղեցիկ ու հյուրընկալ քաղաք է: (Սոֆիա, Սոֆյա)
Սոֆիան գեղեցիկ ու նրբանկատ աղջիկ է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

Posted in русский

Русский

Допишите окончания прилагательных.

 1. Мой старший брат учится в школе, а младшая сестра ходит в детский сад.
 2. Был холодный зимний день. 3. В Ереване есть детская железная дорога. 4. На
  главной площади Еревана есть необыкновенный фонтаны. Из них льётся красивая музыка. 5. Ласковый осенний солнце светит всем.

  2.Составь сочетания имен существительных со словами мой, моя, мое, укажи род.
  Моя Свеча ж. р., мое полотно ср. р., мой друг м. р., мой взгляд м. р., моя дочка ж. р., моя вьюга ж. р., мое ружье ср. р, мое озеро ср. р., мой кроссворд м. р., мое жилище ср. р. .
 3. 3.Определи род существительных, запиши слова в три столбика. Над столбиками напиши :м.р., ж.р, ср.р.
  Жидкость, кино, киносъемка, килограмм, рассада, питье, свет, поездка, новоселье, подъезд, троллейбус.

  м. р. ж. р. ср. р.
  килограмм киносъемка кино
  свет рассада питье
  подъезд поездка новоселье
  троллейбус жидкость