Posted in русский

Диалог

Однажды Ваче и Гарник встретились на улице и решили пойти в парк.

-Привет Вач.

-Привет Гарник.

-Давай пойдем в парк.

-Пойдем.
-Там есть много интересного. Мы можем покататзся на карусели, покушать мороженое.

– Да, давай пойдем. Но давай сначало позовем наших друзей.
-Я позвоню Айку, Алену, Давиду.

-Будет очень весело!

Posted in русский

Легенда коронавируса

Говорят, что люди постоянно оскорбляли и высмеивали летучую мышь, говоря, что она уродливая, ядовитая мышь. Она каждый раз очень злилась и расстраивалась, из-за чего цвет ее тела тускнел. Она решила, что днем ​​не будет выходить из дома, а будет выходить только после наступления темноты, чтобы ее никто не видел и не смеялся над ней. Но летучая мышь была злая, она не могла забыть оскорбления со стороны людей. Однажды она решил отомстить им. Однажды ночью она вышла, пошла в людное место, энергично тряхнула крыльями влево и вправо, распространяя микробы зла. Вдыхая этот воздух, люди начали чувствовать тошноту и недомогание, через некоторое время они поняли причину, они начали бороться с микробами зла. Летучая мышь осознала, что ее цель отомстить людям до конца не реализована, она начала бежать от гнева, а через некоторое время полностью исчезла.

Posted in Մայրենի

28.04.2021

 1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Շատ տարիներ առաջ,  երբ թուղթը դեռևս հայտնի չէր, մարդիկ գրում էին մագաղաթի վրա։ Այն պատրաստում էին կենդանիների ձագերի մորթուց։ Հատկապես օգտագործում էին հորթի կամ ուլի մորթին։

Ինչի՞ վրա էին գրում մարդիկ, երբ թուղթ չկար։
Մարդիկ գրում էին մագաղաթի վրա։

Ի՞նչ նշանակություն ունի թուղթը մեր օրերում։

Համացանցից կամ այլ տեղեկատվական աղբյուրներից թղթի ստեղծման մասին մի քանի հետաքրքիր տեղեկություն գտի՛ր և պատճենի՛ր։

Թղթի արտադրության համար օգտագործում են տարբեր փայտանյութերի և միամյա բույսերի թաղանթանյութը և փայտազանգվածը։ Այն բաղկացած է մի շարք պրոցեսներից՝ թղթազանգվածի պատրաստում (ստացվում է թելավոր նյութերի քիմիական և մեխանիկական մշակմամբ՝ բաղադրամասերի մանրում և խառնում, սոսնձում, զանգվածի լցում և գունավորում), մշակում թղթի պատրաստման մեքենայի վրա (ջրով նոսրացում, զանգվածի մաքրում կեղտից, դատարկում, մամլում և չորացում), վերամշակում (կալանդրում, կտրում), տեսակավորում և փաթթոցում։

 • Տեքստից դուրս գրի՛ր երկու բառակապակցություն։
  Մարդիկ գրում էին:
 • Տեքստից դուրս գրի՛ր հոգնակի թվով գործածված երկու բառ։
  մարդիկ, ձագեր
 • Կենդանիներ և օգտագործել բառերը բաժանի՛ր վանկերի։ Նշի՛ր վանկերի քանակը։
  կեն-դա-նի-ներ 4 վանկ
  օգ-տա-գործ-ել 4 վանկ
 • Գտի՛ր հոդակապ ունեցող բառը։

Միջանցք, հացթուխ, դասամիջոց, վայրէջք։

Ընդգծված բառերից ո՞րն է գործածված փոխաբերական իմաստով։

Կանաչ անտառ, քաղցր ձայն, սուր կցին, բարձր սար

Ո՞ր տարբերակի բառերը հոմանիշներ չեն։

Զեփյուռ-քամի

Արատ-թերություն

Գթալ-խղճալ

Բամբասել-ծաղրել

Posted in русский

Упражнения /26 апреля — 30 апреля/

 1. Подбери к словам, которые отвечают на вопрос кто? или что?, подходящие по смыслу слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? Запиши словосочетания.
  Снег белый, холодный, пушистый
  Зима блестящая, морозная, раняя.
  Небо хмурое, серое, безоблачное.
  Слова для справок: пушистый, белый, холодная, морозная, блестящий, ранняя, хмурое, серое, безоблачное.

В каком случае слова, обозначающие признак предмета, отвечают на вопрос какие?

2. Каждый предмет можно охарактеризовать по разным признакам:
по цвету, по форме, по весу, по материалу, из которого он сделан, по размеру, по вкусу, по запаху, по
температуре.

Сам придумай примеры.

Например, ваза (какая?) стеклянная, большая, белая.

Игрушка (какая?) синяя, маленькая, легкая.

Бургер (какой?) вкусный, большой, круглый.

Рисунок (какой?) красивый,квадратный,большой.

3. Прочитай текст. Определи его тему. Придумай название.
Был март месяц. У самого края крыши лежала большая глыба снега. От весеннего солнышка снег быстро таял. На снегу сидел воробей. Он смотрел кругом и радовался весне. Не видел серенький, что огромный рыжий кот подбирается всё ближе и ближе к нему.

Вдруг снежная глыба упала.
—Чирик! — весело крикнул воробей и вспорхнул на веточку берёзы.
—Мяу! — недовольно промяукал рыжий кот, отряхиваясь от снега.

Тема текста – приход весны.

Название-Март.

Ответь на вопросы.
Какое было время года? -Была весна
Где лежала снежная глыба? – Снежная глыба лежала у края крыши
Где сидел воробей? – Воробей сидел на снегу
Кто подбирался к воробью? – К воробью подбурался кот.
Что хотел сделать кот? – Кот хотел сесть.
Почему упала снежная глыба? – Снежная глыба упала , потому что кот подбурался к нему.
Почему снег не упал на воробья? – Снег не упал на воробья , потому что он летел на веточку березы.
Чем кот был недоволен? – Кот был недоволен тем , что на него упал снег.

Posted in Մայրենի

Հնարագետ Ջուլհակը

Դուրս գրի՛ր տեքստի դարձվածքները և բացատրի՛ր։

Երկինքը կապել- Ամպերին քշել

Ունքը շինելու տեղը, աչքն էլ հանեցին։- Լավ բան անելու տեղը վատություն է ստացվում։

Եթե մի քանի սագ ուղարկեմ քեզ մոտ՝ կարո՞ղ ես փետրել նրանց։ — հափշտակել

Թող ծաղկի քո արհեստը- Թող գործը շատ լավ լինի։

Իմ պալատի դռները միշտ բաց են քեզ համար։- միշտ ուրախ է տեսնել նրան

Դուրս գրի՛ր ջուլհակի հնարամտությունը ներկայացնող հատվածները։

Երբ որ թագավորը ներս մտավ՝ ողջունեց ջուլհակին, ջուլհակը նայեց նրա վրա, իսկույն ոտքի կանգնեց, խոր գլուխ տալով պատասխանեց նրա ողջույնին, հետո սկսեց շարունակել իր գործը։ Ջուլհակի աջ ու ձախ կողմին մի-մի օրորոց կար դրված։ Երբ որ նա սկսեց գործել՝ օրորոցներն էլ սկսեցին օրորվիլ տանիքի ինքնաշարժ եղեգի պես։ Օրորոցում եղած երեխաները ծերունու թոռներն էին, որոնց մայրերը, տան մի անկյունում նստած՝ ճախարակով բամբակ էին մանում կտավի համար։ Իր հարսներին գործից չգցելու համար հնարագետ ջուլհակը տանիքի եղեգից մի թել էր կապել, թելի մեկ ծայրը փաթաթել կտավի սանրին, որ իր տարուբերվելովը շարժում էր եղեգը։ Օրորոցներից նմանապես թելեր ուներ կապած, որոնց հակառակ ծայրերը իր աջ ու ձախ մատներին էր փաթաթել։ Աջ ձեռքով մաքուքը նետելիս՝ աջ կողմի օրորոցն էր օրորվում, ձախով նետելիս՝ ձախ կողմինը։ Այսպիսով, նա մեկ անգամից երեք գործ էր կատարում։

Բնութագրի՛ր Շահ-Աբասին։

Շահ-Աբասը շատ արհեստասեր թագավոր էր։ Նա շատ բարի էր և մտածում էր իր ժողովրդի մասին։ Նա շատ էր գնահատում մարդկանց հնարագիտությունը։ Նա հարուստ էր, բայց ժլատ չէր։ Նա ուզում էր , որ իր ժողովուրդը լավ ապրի։

Posted in русский

Дворец из мороженого

Однажды в Болонье на самой главной площади построили дворец из мороженого. И ребята сбегались сюда со всех концов города, чтобы полакомиться хоть немножко.

Крыша дворца была из взбитых сливок, дым, что поднимался над трубами, из фигурного сахара, а сами трубы – из цукатов. Все остальное было из мороженого: двери из мороженого, стены из мороженого, мебель из мороженого.

Один совсем маленький мальчик ухватился за ножку стола и стал уплетать ее. Потом он съел вторую ножку, третью, а когда расправился и с четвертой, то весь стол со всеми тарелками – а они были из самого лучшего, шоколадного мороженого – упал прямо на него…

А городской стражник заметил вдруг, что во дворце подтаивает одно окно. Стекла его – из земляничного мороженого – розовыми ручейками стекали вниз.

– Бегите сюда! Быстрее бегите сюда! – позвал стражник ребят.

Все прибежали и стали лизать розовые ручейки – чтобы ни одна капля не пропала из этого поистине чудесного сооружения.

– Кресло! Дайте мне кресло! – взмолилась вдруг какая-то старушка, которая тоже пришла на площадь, но не могла протиснуться в толпе. – Дайте кресло бедной старушке! Помогите мне! Кресло, и, если можно, с ручками!…

Один очень отзывчивый пожарный сбегал во дворец и принес кресло из крем-брюле, и бедная старушка ужасно обрадовалась и принялась прежде всего облизывать ручки кресла.

Да, это был большой день в Болонье. Настоящий праздник! По приказу докторов ни у кого не болели животики.

И до сих пор, когда ребята просят купить вторую порцию мороженого, родители вздыхают:

– Ах, дружок, тебе надо купить, наверное, целый дворец из мороженого, вроде того, что был в Болонье, вот тогда ты, может быть, будешь доволен!

Posted in Մաթեմատիկա

Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենք

1.

150*300*20=150*20*300=900000
80*600*500=80*500*600=24000000
250*700*40=250*40*700=7000000
400*600*50=400*50*600=12000000

2.

30*40*5=30*(40*5)=6000
38*24*50=38*(24*50)=45600
15*4*500=15*(4*500)=30000
250*40*70=(250*40)*70=700000
20*10*17=(20*10)*17=3400

3.

4*138*25=(4*25)*138=13800
80*30*50=(80*50)*30=120000
17*8*4*50=(50*8)*4*17=27200
60*40*5*20=(60*5)*40*20=240000
11*2*30*50=(50*2)*11*30=33000
2*140*250*5=(5*2)*140*250=350000

5.

27+27+27+27+27+27+27=7*27=189
104+104+104+104+104+104+104=7*104=728
290+290+290+290+290+290+290+290+290=9*290=2610
2388+2388+2388=3*2388=7164

Posted in Մայրենի

Երիտասարդ խեցգետինը

Երիտասարդ խեցգետինը մտածում էր. «Ինչո՞ւ իմ ընտանիքում բոլորը ետ-ետ են քայլում: Ուզում եմ առաջ քայլել սովորել, ինչպես գորտերը: Քիթս կկտրեմ, թե չկարողանամ սովորել»:
Խեցգետինն սկսեց թաքուն վարժություններ անել հարազատ գետի քարերի մեջ: Սկզբում շատ էր հոգնում.  Իրեն էս  ու էն կողմ էր տալիս, քերծում էր զրահն ու կոխկրտում ոտքերը: Բայց, քիչ – քիչ  վարժվեց: Այդպես է, չէ՞,  ամեն ինչ էլ կարելի է սովորել, եթե շատ ուզես:
Երբ արդեն վստահ էր, որ հասել է նպատակին, կանգնեց իր ընտանիքի անդամների առջև ու ասաց.
— Նայե՛ք:
Ու մի  հպարտ քայլքով գնաց առաջ:
-Զավա՛կս, – հուզմունքից լաց եղավ նրա մայրը,-Հո չես գժվել: Խելքդ գլուխդ հավաքիր, քայլի՛ր եղբայրներիդ նման, որ քեզ շատ են սիրում:
Իսկ եղբայրները նայում ու փռթկացնում էին:
Հայրը   խիստ հայացքով նայեց նրան, հետո ասաց.
-Դե հերի՛ք է: Եթե ուզում ես մեզ հետ մնալ, քայլիր  սովորական խեցգետինների նման: Եթե չես լսի մեզ, գետը մեծ է. գնա ու մեր մասին մոռացիր:
Ճիշտ է՝ խեցգետնուկը սիրում էր իր հարազատներին, բայց  նա նաև հավատում էր, որ ինքը ճիշտ է, նա չէր կասկածում: Ի՞նչ պիտի աներ: Խեցգետինը համբուրեց մորը, հրաժեշտ տվեց հորն ու եղբայրներին ու ճամփա ընկավ դեպի մեծ աշխարհ:
Երբ անցնում էր գետով, գորտերը զարմանքից   շշմել էին: Էս տիկինները  հավաքվել էին իրար գլխի՝ սրանից-նրանից բամբասելու:
-Աշխարհը շուռ է եկել, -ասաց նրանցից մեկը,-նայեք այս խեցգետնին, ո՞վ է այսպիսի բան տեսել;
-Է՜, հարգանք չի մնացել,-ասաց մեկ ուրիշը:
-Վա՜յ, վա՜յ, վա՜յ, -հառաչեց երրորդը:
Բայց խեցգետնուկը շարունակեց  գնալ իր ճամփով: Մի քիչ հետո  լսեց, որ իրեն մի մեծ, ծեր, խեցգետին է կանչում, որը տխուր դեմք ուներ ու մեն-մենակ կանգնել էր մի քարի մոտ:
-Բարի  օր,-ասաց երիտասարդ խեցգետինը:
Ծերուկը երկար նայեց նրան, հետո ասաց.
-Այս ի՞նչ ես անում: Ես էլ, երբ երիտասարդ էի, քեզ նման մտածում էի, որ խեցգտիններին պիտի սովորեցնել դեպի առաջ քայլել: Բայց տես, թե ինչի հասա. ապրում եմ մեն-մենակ, ու խեցգետինները ավելի շուտ լեզուները կկտրեն, քան թե կխոսեն ինձ հետ: Քանի դեռ ուշ չէ, ականջ արա ինձ, ապրի՛ր բոլորի նման, ու մի օր, շնորհակալ կլինես այս խորհրդի համար:
Երիտասարդ խեցգետինը չգիտեր ինչ պատասխանել ու լուռ մնաց: Բայց ինքն իրեն ասում էր.
-Չէ՛, ե՛ս եմ իրավացի:
Նա հրաժեշտ տվեց ծեր խեցգետնին, հպարտ-հպարտ շարունակեց իր ճանապարհը:
Տեսնես հեռու կգնա՞: Կհասնի՞ երջանկության: Կուղղի՞ այս աշխարհի բոլոր ծռությունները: Մենք դա չգիտենք, նա դեռ շարունակում է քայլել այնպես, ինչպես որոշել է: Միայն կարող ենք նրան հաջողություն մաղթել՝ասելով.
-ԲԱՐԻ՛ ՃԱՆԱՊԱՐՀ:

1. Թվարկիր այս պատմության հերոսներին: Յուրաքանչյուրին բնութագրիր մեկ դիպուկ բառով:
Երիտասարդ խեցգետին-նպատակասլաց
գորտեր-բաբասող
մայր-բարի
հայր-խիստ
ծերուկ-տխուր

2. Բացատրիր հետևյալ միտքը՝ ամեն ինչ էլ կարելի է սովորել, եթե շատ ուզես:

Այս միտքը ասում է, որ եթե շատ չարչարվես սովորես քո երազանքը կկատարվի:

3. Շարունակիր պատմությունը, մտածիր ու գրիր, թե հետո ինչ եղավ խեցգետնի հետ: Պատմությունդ վերնագրիր, տեղադրիր բլոգում:

Խեցգետինը շարունակում էր գնալ: Երբ տեսնում էին նրան, զարմանում էին: Նրան կանչեց մի խեցգետին, որը կարողանում էր առաջ քայլել, ինչպես երիտասարդ խեցգետինը: Նա հարցրեց երիտասարդ խեցգետնին, թե ուր է գնում: Երիտասարդ խեցգետինը ասաց, որ ուզում է գտնել մի տեղ, որտեղ իրեն կհարգեն: Խեցգետինը խնդրեց միանալ իրեն:
Երիտասարդ խեցգետինը համաձայնեց: Նրանք միասին շարունակեցին ճանապարհը: Գնացին, գնացին, մեկ էլ հասան մի քարանձավ, որտեղ ապրում էին առաջ քայլող խեցգետիններ: Նրանք երկուսով մոտեցան քարանձավին և հարցրին, թե կարող են այնտեղ ապրել: Նրանք պատասխանեցին այո, և երկու խեցգետինները ներս մտան քարանձավ և այնտեղ ապրեցին:

Posted in русский

Страна, где все люди сделаны из масла

 1. Подбери к словам с пропущенными гласными проверочные слова. Запиши слова.
  листо’к — ли’ст
  слонё’нок — сло’н
  трави’нка — трава’
  река’ — реки’
  цвето’к — цве’т
  зима’ —зи’мы

2. Измени ударение, поставь его на второй гласный. Обрати внимание, как ударение изменяет смысл слова.
стрелки’ — стре’лки
замо’к — за’мок
гвоздики’ — гво’здики
село’ — се’ло
кружки’ — кру’жки
стои’т — сто’ит

Posted in Մայրենի

Գարուն

 • Բանաստեղծությունից դուրս գրել 7 գոյական:
  Գարուն, փողոց, զնգոց,  շուրթ,  վարդ, կրակ, սիրտ:
 • Դուրս գրված գոյականներին համապատասխան գրեք մեկական ածական
  Գարուն-գեղեցիկ
  փողոց-երկար
  զնգոց-ուժեղ
  շուրթ-ջերմ
  վարդ-կարմիր
  կրակ-նարնջագույն
  սիրտ-բարի
 • Բացատրեք հետևյալ դարձվածքները՝ «բոլորը թափվել են փողոց», «սրտերը կրակ են ու բոց»
  Բոլոր մարդիկ դուրս են եկել դուրս:
  Սրտերը հուզված են, որ Գարուն ա եկել:
 • Ի՞նչ եք զգում բանաստեղծությունը կարդալիս, պատասխանը պատճառաբանեք:
  Որ գարունը ամենալավ եղանակներից մեկնա:
 • Տարվա ո՞ր եղանակն է ձեզ համար հոգեհարազատ, ինչո՞ւ:
  Իմ սիրած եղանակը ձմեռն է, որովհետև ձմռանը իմ ծննունդն է: