Posted in Հաշվետվություն, Մաթեմատիկա

Փետրվա ամսվա մաթեմատիկայի հաշվետվություն

 • Պարտաճանաչ կատարե՞լ ես մաթեմատիկայի բոլոր առաջադրանքներն ու նախագծերը։ Տեղադրիր բլոգիդ հղումը։

  Մաթեմատիկայի հղում

 • Մասնակցե՞լ ես մաթեմատիկայի փետրվար ամսվա ֆլեշմոբին։
  Այո
 • Մասնակցե՞լ ես «Կոտորակները կենցաղում» նախագծին։ Տեղադրիր նախագծի արդյունքի հղումը։
  Այո
Posted in русский

Моей маме

Моя мама самая красивая, добрая и счастливая. У моей мамы длинные волосы, красивые карие глаза, она как цветок красивая. Дорогая мама, желаю тебе здоровья, счастья, радости, чтобы ты всегда была рядом со мной. Я хочу, чтобы исполнились все твои желания! Я тебя очень люблю!

Posted in Մայրենի

Մայրենի 24.02.2022

206. Անտառ բառը տարբեր ձևերով գործածելով՝ նախադասություններ կազմի՛ր:
Անտառ-անտառային, անտառում, անտառը, անտառից
Մեկ այսոր լսել էինք անտառային ձայններ:
Անտառում կան շատ կենդանիներ:
Անտառը շատ գեղեցիկ է:
Անտառից մենք տարբեր գույնի տերևներ էինք գտել:

207. Տրված բառերի բոլոր հնարավոր ձևերը գրի՛ր:

Պահարան-պահարանը, պահարանից, պահարանում:
Մեր պահարանը շատ մեծ է:
Ես գիրք հանեցի պահարանից:
Պահարանում կար շատ գրքեր և շորոր:
պահակ-պահակը, պահակից, պահակին:
Պահակը գործ է անում:
Պահակին մենք օգնում ենք:
Ես ասեցի, որ ընկերսպահակից բալանին վերձնի:
խողովակներ-խողովակները, խողովակներից, խողովակներում:
Խողովակները ծակվել են:
Խողովակներից ջուր է հոսում:
Խողովակներում գուր է մնացել:
դարակներ-դարակները, դարակներում, դարակներից:
Դարակները մեծ են:
Մենք դարակներում տարբեր բաներ ենք պահում:
Դարակներից մենք հանում ենք գրքեր, շորեր և այլն:

209. Բոլոր նման բառաձևերը խմբավորի՛ր: Ո՞րն է նմանությունը:
Ափից, շենք, գյուղին, շենքով, գյուղում, ափ, գյուղով, շենքում, ափով, գյուղից, գյուղ, շենքից, ափին, շենքին:
Ափից, գյուղից, շենքից-այստեղ վերջից ավելանում է ից վերջածանցը:
Շենք, ափ, գյուղ-այստեղ բառեր են:
Գյուղին, ափին, շենքին-այստեղ ավելանում է ին վերջածանցը:
Շենքով, գյուղով, ափով-այստեղ ավելանում է ով վերջածանցը:
Գյուղում, շենքում-այստեղ ավելանում է ում վերջածանցը:

210. Հարցում արտահայտող բառը տրված բառերով կամ նրանցով կազմված բառակապակցություններով փոխարինի՛րՏրված բառերից ո՞րը ի՞նչ ձևով գրեցիր:

Գիրքը որտե՞ղ է:
Գիրքը պայուսակում է:
Գիրքը գրադարակում է:
Գիրքը հեռուստացույցում է:
Գիրքը պահարանում է:
Գիրքը սեղանին է:
Գիրքը ձեռքում է:
Գիրքը աթոռին է:
Գիրքը լճում է:
Պայուսակ, գրադարակ, հեռուստացույց, պահարան, սեղան, ձեռք, աթոռ, լիճ:

211. Բառակապակցություններ և նախադասություններ կազմի՛ր հարցում արտահայտող որտե՞ղ բառի փոխարեն տրված գոյականները գրելովՏրված բառերից ո՞րը ի՞նչ ձևով գրեցիր:

Որտե՞ղ լինել:
Դպրոցում լինել:
Տանը լինել:
Դասարանում լինել:
Բակում լինել:
Փողոցում լինել:
Մանկապարտեզում լինել:
Երեխան որտե՞ղ է:
Երեխան դպրոցում է:
Երեխան տանը է:
Երեխան դասարանում է:
Երեխան բակում է:
Երեխան փողոցում է:
Երեխան մանկապարտեզում է:
Դպրոց, տուն, դասարան, բակ, փողոց, մանկապարտեզ:

Posted in Մայրենի

Մայրենի 23.02.2022

 1. Նախերգանքը ուշադիր կարդացեք և գրեք, թե ըստ հեղինակի ինչն է անմահ:
  Անմահ մարդը այն մարդն է, ով բարի գործեր է անում և նրան հիշում են:
 2. Կարդացեք համացանցում և գրեք, թե Նադիր շահը որ երկրի թագավորն է եղել:
  Նադիր շահը եղել է Պարսկաստանի թագավոր:
 3. Համացանցում կարդացեք Թաթուլ իշխանի (Թաթուլ Վանանդեցի) մասին և գրեք, թե ինչ պատասխան է տվել Տուղրիլին:
  Թաթուլը պատասխանել է՝ «…եթե իմ զարկածն է, չի ապրի, իսկ թե ուրիշինն է, այդ չգիտեմ»։
 4. Նարնջագույնով նշված բառերի բացատրությունները գտեք բառարանում, սովորեք:
  պարծենալ-հպարտանալ մի բանով
  գոռոզ -մեծամիտ
  անսասան-հաստատուն
  հավլունի-Առասպելական մեծ սուր՝ գերբնական հատկություններով, որ ըստ ավանդության պատկանելիս է եղել Տրդատ թագավորին:
  աննկուն-ոչ նկուն
  կանգուն-ոտքի վրա կանգնած
 5. Կանաչով նշված հատվածները բացատրեք:
  Մահը մերն է, մենք մահինը-Մարդը մահանում է, իսկ մարդու աշխատանքը մնում:

  Երնե՜կ նըրան, որ իր գործով
  Կապրի անվերջ, անդադար։-Երնեկ նրան, որ իր գործով կհիշեն մարդիկ:

  Զորք հավաքեց անհամար,
  Եկավ Թըմկա բերդը պատեց,
  Ինչպես գիշերն էն խավար։-Զորք հավաքեց և Թըմկա բերդը պատեց:

  Ընկան քաջեր, անթիվ քաջեր,
  Բերդի գըլխին հավասար։ – Շատ քաջեր զոհվեցին Բերդի գլխին:
 6. Բնութագրեք Թաթուլ իշխանին:
  Թաթուլ իշխանը շատ ուժեղ և քաջ մարդ էր:
Posted in русский

17.02.2022

 1. Впишите пропущенные буквы. Допишите сказку.

Жили-были на свете волшебный карандаш и фонарь. Каждый делал то, что умел. Карандаш рисовал и писал сказки, а фонарь освещал ночью комнату, в которой они жили. И вот однажды они поссорились, потому что они спорили кто из них лучше. Один другому говорил, что тот бесполезен. И вот однажды выключили свет, а карандашу нужно было писать сказку для ребёнка. Фонарь сказал, что может ему помочь. Карандаш согласился, потому что ему нужна была быстрее закончить сказку. И после этого они начали дружить.

2. Прочитайте слова и напишите, как они называются. Например: Бегемот — животное; диван — предметы, вещи.

Бегемот, болезнь, верблюд, гроза, дождь, диван, доброта жадность, инженер, костюм, карандаш, охотник, печаль, посуда, вьюга, радость, друг, друг, упрямство, актер.
Впишите слова:
инженер, охотник, писатель, друг, актер — люди;
Бегемот, верблюд — животные;
диван, костюм, карандаш, посуда —предметы, вещи;
болезнь, доброта, жадность, печаль, радость, упрямство — чувства, качества человека;
гроза, дождь, вьюга — явления природы.
3. Прочитайте. Запишите слова в два столбика.
Музыка, композитор, картина, художник, певец, гнездо, птичка, бабочка, цветок, машина, водитель, учитель, стул, стол, дом, машина, звезда.
Кто?-композитор, художник, певец, птичка, бабочка, водитель, учитель.
Что?-Музыка, гнездо, цветок, машина, стул, стол, дом, машина, звезда.

  4. Из данных слов составьте предложения.

а)  весенние, первые, цветы, Расцвели;
Расцвели первые весенние цветы.
б) зелёные, На деревьях, листочки, распустились;
На деревьях распустились зелёные листочки.
в) бегают, муравьи, В траве;
В траве бегают муравьи.
г) проснулись, ежи, В лесу, колючие;
В лесу проснулись колючие ежи.

д) звонкие, Раздаются, птиц, голоса.
Раздаются звонкие голоса птиц.