Posted in Մայրենի

Մայրենի 27.11.2022

 1. Կարդա’, գրի’ր առակի ասելիքը։
  Յուրաքանչյուրը իր նմանին շատ լավ հասկանում է և օգնում է:
 2. Վերնագրի’ր առակը։
  Խելացի թռչունները

Մի առևտրականի մոտ անազատության մեջ մաշվում էր մի թռչնակ: Մի անգամ առևտրականը պատրաստվում էր մեկնել Հնդկաստան՝ նրա հայրենիք: Թռչնակը խնդրեց, որ իր մասին պատմի ազատ թռչուններին:

Առևտրականն ազնվորեն պատմեց իր գերու մասին ինչ-որ վայրի թռչունի: Նա սատկած ընկավ գետնին: Առևտրականը մտածեց, որ դա իր սիրելի թռչնակի ընկերուհին էր, ու շատ վշտացավ:

Առևտրականը վերադարձավ տուն, ու թռչնակը հարցրեց, թե ինչ նորություն է բերել:

— Ավաղ, ես պատմեցի քո մասին ընկերուհիներիցդ մեկին, ու նա հենց այդ պահին վշտից մահացավ:

Հազիվ էր նա այսքանը ասել, թռչնակը անշնչացած ընկավ վանդակի հատակին:

— Ընկերուհու մահվան մասին լուրը սպանեց նրան,- մտածեց վշտացած առևտրականը:

Նա թռչնակին դուրս հանեց վանդակից ու դրեց պատուհանագոգին: Թռչնակը հենց նույն պահին պատուհանից դուրս թռավ: Նա պատուհանի առաջ թառեց ծառի ճյուղին ու ասաց վաճառականին.

— Անխելք, դա խորհուրդ էր իմ ընկերների կողմից, թե ինչպես վարվեմ, որպեսզի ազատվեմ գերությունից։ Եվ դա ինձ փոխանցվեց քո միջոցով։

Ու թռչնակը թռավ, վերջապես, ազատ:

3.Գործնական աշխատանք. կատարի’ր 24-28-րդ առաջադրանքները։

24․Տրված խմբերի գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ և բացատրի՛ր օրինաչափությունը:

Ա. Ուժեր, տարրեր, ծովեր, նավեր, կույտեր, բերդեր, շենքեր:

Բ. ճանապարհներ, գաղտնիքներ, հրաշքներ, մեքենաներ, շրջաններ, շինություններ, նավահանգիստներ:

Գ. Գառեր, դռներ, մատեր, մկներ, թոռեր, ձկներ, լեռներ, բեռեր:

Դ. Աստղեր, արկղներ, վագրեր, անգղներ, սանրեր:

Ե. Ծովածոցեր, սուզանավներ, դաշտավայրեր, շնագայլեր, հեռագիրներ, լրագիրներ:

Զ. Քարտաշներ, գրագիրներ, լեռնագործեր, բեռնակիրեր:
Է. Մարդիկ, կանայք:

25․Փակագծում տրված բաոերը հոգնակի՛ դարձրու և համապատասխան ձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Մրցող լաստանավները (լաստանավ) մաքուր էին ու զարդարված գույնզգույն լաթերով:
Հարթավայրերը (հարթավայր) գարնան հորդացումների ժամանակ գետերը կարող են հակառակ ուղղությամբ հոսել:
Օդերևութաբանները (օդերևութաբան) զգուշացնում են քաղաքին սպառնացող նոր ցիկլոնի մասին:
Գետում ջրի մակարդակը բարձրացել էր սառցադաշտների (սառցադաշտ) պատճառով:
Ջրի հոսանքը դանդաղեցնում են հատակին լցված քարակույտները (քարակույտ):
Աշխարհի գեղեցիկ ջրվեժները (ջրվեժ) մեկը` Վիկտորիան, անցյալ դարում է հայտնագործվել եվրոպացիների կողմից:
Շատ ծովախորշեր (ծովախորշ) վերածվել են ցամաքի:

26․Բառակապակցությունն անվանել մեկ բառով:

Օր․՝ յոթ գլխով- յոթգլխանի,․․․

ստրուկի մտքով-ստրկամիտ, լի և առատ-լիառատ, կյանքի հյութ-կյանքահյութ, ցավից լլկված-ցավալլուկ, մոլոր մտքով-մտամոլոր, սուր ընթացող-սրընթաց, խելքը կորցրած-խելակորույս, նոր հայտնված-նորահայտ, մենակ ապրող-մենակյաց, խիստ բարքով-խստաբարո, երկար ապրող-երկարակյաց, նոր եկած-նորոկ, աչքին հաճելի-աչքահաճո:

27․Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով՝ ստանալ նոր բառեր:
Բարձրագագաթ —ցածրագագաթ
քաղցրաձայն —բարձրաձայն
վսեմաշուք-նսեմաշութ
տիրակալ-ականջակալ
վճռաբեկ-բարձրաբեկ
սառնաղբյուր-բարձրաղբյուր
վարկանիշ-բազմանիշ
դալկադեմ-գեղեցկադեմ
ցատկահարթակ-ցածրահարթակ
հոռետես-բարետես

28․Փակագծերում տրվածներից ընտրեք ճիշտ տարբերակը:
Նվագել (ջութակի վրա, ջութակ), կռվել (թշնամու դեմ, հետ), վերաբերել (հարցին, հարցի մասին), վատ վերաբերվել (ընկերոջը, ընկերոջ հետ), անհանգստանալ (կատարվածով, կատարվածից), մասնակցել (մրցույթին, մրցույթում), հաղթել (մրցույթում, մրցույթին), կասկածել (ընկերոջը, ընկերոջ վրա), համաձայն լինել (առաջարկին, առաջարկի հետ):

Posted in русский

Рассказы в жанре фэнтези

Одна семья купила частный дом за городом. Их дети Алёша и Света решили посмотреть, что есть в подвале дома. Они вечером спустились с фонариком в подвал. Дети услышали шум и закричали, но оказалось, что это был их отец.

Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 27.11.2022

63-35=28

 1. Ստուգե՛ք հավասարությունը.
  ա) –34 + 21 = 21 + (–34),
  -34+21=-13
  21+(-34)=-13

  գ) –68 + 30 = 30 + (– 68),
  -68+30=38
  30+(-68)=38

  բ) 44 – 37 = –37 + 44,
  44-37=7
  -37+44=7

  դ) 10 + (– 66) = –66 + 10։
  10+(-66)=-56
  (-66)+10=-56

-8+5=-3
|-3|=3
8+(-5)=3

Իրար հավասար են

2*|2|-|-6|+3=1
2*|-10|-|-6|+3=17
2*|5|-|-6|+3=7
2*|-6|-|-6|+3=9
2*|-1|-|-6|+3=-1
2*|0|-|-6|+3=-3

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) |–3| + |+2| – 4,=1
  գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=5
  բ) |–28| + |–6| – 25=9
  դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56

2-(-7)=9
7-(-2)=9

Պատ. Հավասար են

P (A)=50/500=1/10

Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 23.11.2022

[41]

517. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.
ա) 0 < 2 < 3,
գ) 8 < 9 < 10,
ե) – 6 < -4 < – 1,
բ) – 4 < -1 < 0,
դ) – 3 < -1 < 3,
զ) –1< 0 < 1

Դրականը մեծ է բացասականից:

Դրականը գտնվում է 0-ից աջ, իսկ բացասականները 0-ից ձախ:

20<21<22<28

20<21<23<26

 1. Գտե՛ք ձախ սյունակի յուրաքանչյուր արտահայտության համարժեքը աջ սյունակում.
  1) Մրցույթի մասնակիցների
  5 %-ը կամ մրցույթի մասնակիցների
  մեկ քսաներորդը: մրցույթի մասնակիցների
  մեկ քառորդը:

  2) մրցույթի մասնակիցների
  100 %-ը կամ մրցույթի բոլոր մասնակիցները։

  3) մրցույթի մասնակիցների
  25 %-ը կամ մրցույթի մասնակիցների
  մեկ քառորդը:

  4) մրցույթի մասնակիցների
  50 %-ը կամ մրցույթի մասնակիցների
  կեսը:

200000*15:100=30000
200000+30000=230000
230000*15:100=34500
230000+34500=264500

16+8=24
8*24=192
24-8=16
192:16=12
24*12=288

Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն

 1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։
  Ֆիզիկական երևույթները կոչվում են, որ մի բանից նոր նյութ չի առաջանում: Օրինակ՛ սառույցի հալվելը, պեդի կոտրվելը և այլն:
 2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։
  Քիմիական երևույթներ կոչվում են, որոնք մեկ նյութից առաջանում է մի ուրիշ նյութ: Օրինակ թղթի այրվելը, պեդի այրվելը և այլն:
 3. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։
  ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները լուսային, էլեկտրական, մագնիսական և անջատման:
 4. Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։
 5. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:
 6. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ։
 7. Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա։
  Այո
 8. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։
  Քայքայման ռեկցյսներ կոչվում են, որ ինչ, որ բան քայքայվում է:
 9. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։
  Որ երկու բան միանում է իրար:
 10. Ի՞նչ է այրումը։Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։
 11. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։
  Չորացած խոտը եթե արևը ուժեղ լինի կարող է չորացած խոտի վրա պահել իր ճառագայթը և կարող է առաջանալ կրակ:
 12. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։
  Կրակի վրա ավազ լցնել, ջրով հանգեցնել, կրակմարիչ:
 13. Ի՞նչ է վառելանյութը։
 14. Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ:
  Այն նյութերը, որոնք միանում են թթվածնին:
 15. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը:
  Մետաղների ատոմներից և թթվային մնացորդներից:
 16. Որո՞նք են թթվային անձրևների առաջացման պատճառները,և ի՞նչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ:
 17. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը:
  Աղբը չի կարելի այրել , որովհետև առաջանում է գազ:
Posted in Մայրենի

Մայրենի 23.11.2022

Էդմոնդո դե Ամիչիսի «Սիրտը» գրքի բոլոր հատվածները կարդա’ եւ կատարի’ր առաջադրանքները։

Հարցեր և առաջադրանքներ:

1.Համոզի՞չ էր հոր նամակը
Այո համոզիչ էր, քանի որ հայրը մանրամասն նկարագրում էր ուսուցչի չարչարանքը և սերը իր աշակերտների նկատմամբ:
2. Ո՞վ է ուսուցիչը քեզ համար:
Ուսուցիչը ինձ համար կարևոր մարդ է, քանի որ նա ինձ գիտելիք է տալիս, կրթում է և սովորեցնում լինել լավ մարդ:
3. Ի՞նչ տվեց քեզ  այս պատմությունը
Այս պատմությունը ավելի ամրաբնդեց իմ սերն ու հարգանքը իմ ուսուցիչների նկատմամբ:

Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 22.11.2022

[-10]=10
[1]=1
[-3]=3
[12]=12
[18]=18
[0]=0
[-19]=19
[-100]=100

[-9]=9
[9]=9

Հավասար են, որովհետև ցույց են տալիս 0-ից քանի միավորով է հեռու:

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) |– 6| + |4|=10
  դ) |– 50| + |– 4|=54
  է) |– 18| · |– 21|=378
  բ) |21| – |6|=15
  ե) |31| + |27|=58
  ը) |44| : |– 4|=11
  գ) |– 3| – |– 1|=2
  զ) |15| · |– 12|=180
  թ) |– 210| : |– 15|=14

 2. Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի
  մեծ է.
  ա)[ – 7] < [11],
  գ) [– 31] < [– 50],
  |ե) [0] < [– 3],
  բ) [– 6] > [– 5],
  դ) [9] > [8]
  զ) [17] > [0]

[0]:5+11=11
[-15]:5+11=14
[-45]:5+11=20
[10]:5+11=13
[-30]:5+11=17

 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
  դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) |5| = 5,
  գ) |0| = 0,
  ե) |3| – 1 = 2,
  բ) |– 1| = 1,
  դ) 2 · |2| = 4,
  զ) 3 + |3| = 6

[0], [3], [-4], [-5], [-17], [-18], [29], [39]