Posted in Անգլերեն

12.10.2021

  1. We visit our grandparents last month.

We visited our grandparents last month.


2)Last weekend I not did any sport.

      Last weekend I  did not do any sport.


3.I didn’t wanted to get up this morning!

I didn`t want to get up this morning.


4. My dad drinked all the milk yesterday

My dad drank all the milk yesterday.


5.Yesterday my parents didn’t went out.

Yesterday my parents didn`t  go out.

Posted in Մայրենի

Ինքնաստուգում 1

  1. Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա տրված բառերում։

Եղևնի- 5 տառ, 6 հնչյուն

Վերարկու-7 տառ, 7 հնչյուն

Ժամացույց-8 տառ, 8 հնչյուն

Տերևաթափ-8 տառ, 9 հնչյուն

Անձրևանոց-9 տառ, 10 հնչյուն

Ելևէջ-5 տառ, 6 հնչյուն

խրճիթ-5 տառ, 6 հնչյուն

կսմթել-6 տառ, 7 հնչյուն

լուսնկա-6 տառ, 7 հնչյուն

2.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Պերճ-շքեղ

Լռելյայն-լուռ

Սաղարթ-տերև

Զեփյուռ-զմրուխտ

Խրթին-բարդ

Զվարթ-ուրախ

3. Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։

տհաս-հասած

գոհունակ-անգոհ

ստահակ-ազնիվ

տգետ-գիտուն

շատախոս-լռակայց

հարուստ-աղքատ

 4. Դարձվածքների իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել-չափազանցնել

Բ. Շունչ տալ-շնչել

Գ. Սիրտ անել-սիրել

Դ. Լույս սփռել-բացահայտել

Ե․ Առյուծ կտրել-խիզախ

5.. Բացատրի՛ր նույնանունները (համանուններ)։

Սեր-սիրել

Բութ- բութ ամենակարեվոր մատ

Գլուխ-առաջին մաս կամ էլ մարդու մաս

Ափ-ձեռքի մի մաս

Ակ-մեքենա քշելու համար

6. Լրացրո՛ւ բաց թողնված ձայնավորները՝ է կամ ե։

էկրան, էակ, երաժիշտ, էներգիա, եզր, եղջյուր, ելևէջ, երշիկ, էջ, երջանիկ, էջանիշ, անէանալ։

7. Յուրաքանչյուր տառի դիմաց գրի՛ր նրա գրաբարյան համարժեք անվանումը։

Ա-այ

Թ-թո

Ե-եչ

Ի-ինի

Լ-լյուն

Ն-նու

Տ-տյան

Ց-ցի

Ու-ու

Փ-փյու