Posted in Մաթեմատիկա

Իմ կազմածը 07.12.2021

1.AB հատվածի վրա վերցված է С կետն այնպես, որ |AC|=6 սմ, |CB|=5 սմ։ Գտեք AB հատվածի երկարությունը։
1)6+5=11սմ

2.A(100) , B(130) և C(110) կետերից ո՞րն է կոորդինատային ճառագայթի վրա ավելի աջ գտնվում։
B(130)

3.A(101) , B(170) և C(400) կետերից ո՞րն է կոորդինատային ճառագայթի վրա ավելի ձախ գտնվում։
A(101)

4․ 4 ուղիղների հատումից քանի՞ ճառագայթ կառաջանա։
4*2=8

5.Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 40-ի բաժանելիս։
39

6.Կոորդինատային ճառագայթի վրա B կետը գտնվում է A(71) կետից ձախ։ Ի՞նչ ամենամեծ կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը։
70

7.Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 20 է, թերի քանորդը՝ 3, մնացորդը՝ 5։
(20-5):3=5


8.Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 6 է, թերի քանորդը՝ 4,մնացորդը՝ 5։
6*4+5=29

9. Հաշվեք 6 սմ կող ունեցող խորանադի ծավալը։ Գրել միայն թվային մասը։
6*6*6=216

10.Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 8 դմ, 4 դմ, 2 դմ։
8*4*2=48

11. Հաշվեք 4 դմ կող ունեցող խորանադի մակերևույթի մակերեսը։ Գրել միայն թվային մասը։
4*4=16
16*6=96