Posted in Մայրենի

31․01․2022 մայրենի

 1. Ընթերցի՛ր պատմվածքի առաջին հատվածը:
 2. Առանձնացրո՛ւ այն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք շատ նման են արևելահայերեն լեզվին։

  առավոտ, դուրս, կաղամբի գույնով, մատղաշ, արև, ականջներ, աղմուկ, տուն, տերև, ցատկեցի բանջարանոց, թռչուններ, աստված, թև, աշխահներ, հանկարծ, պտուղներ, տեսնել, աքաղաղի ձայն, գեղեցիկ, արծաթյա, երկու, լայն, երգել, ամեն անգամ, փոքրիկ քասոս, ձագուգներ, մարմին, վիզ, կոկորդ խոշոր։
 3. Տեքստում գտի՛ր տրված արտահայտությունների հոմանիշները։
  Առավոտ շուտ-առավոտ կանուխ
  ցած ընկավ-վար ինկավ
  ի՞նչ կլիներ-ինչ կլլար
  բնից դուրս-բույնեն դուրս
  չեմ կարող-չիմ կռնա
 4. Մի քանի բառ կամ արտահայտություն էլ ի՛նքդ առանձնացրու և բացատրի՛ր։

  Երգած պահուն մարմինը ետ առաջ կշարժվի-Երգելու պահին մարմինը հետ և առաջ կշարժվեր։

  Ականջները իրարու զրկի- Ականջները իրար կխփի
  Ծառերեն պտուղներ թըփ վար կձգեն-ծառերից պտուղները ներքև էին ընգնում։