Posted in Անգլերեն

Harissa

Armenians love eating delicious food, and throughout the centuries Armenians made dishes which are too tasty and their recipes are passed down from generation to generation. During the time, the recipes underwent some changes, but the main ingredients and cooking directions were preserved.

Harissa is one of the traditional Armenian dishes which has been passed on since ancient times. It is a kind of porridge, which is made of boned and stewed chicken and cracked or coarsely ground wheat. Traditionally it was made with lamb, but nowadays the majority makes it with chicken.

There are different stories about the origin and name of this dish. According to the most widespread and popular one, when the patron saint of Armenia, Gregory the Illuminator was offering a meal of love and charity to the poor. And they have to add wheat, as there weren’t enough sheep to feed the crowds. They noticed that the wheat was sticking to the bottom of the pot. Saint Gregory advised, “Harekh! Stir it!” Thus, the name of the dish, harissa, came from the saint’s own words.

Once a year (every third Sunday of September) Armenians gather together in Armenian region Armavir to commemorate the resistance of Musa Ler mountain during the Armenian genocide in 1915. They make harissa and celebrate the victory with songs and dances.

Harissa usually takes an extremely long time to cook, but if you visit Armenia and eat this incredible dish, you will make sure that it’s worth a try.

If you come to Armenia, you can try this dish in traditional Armenian restaurants or you can make it yourself.  The recipe is taken from Heghineh.com

Ingredients

One 2-2.5 kg chicken

680 grams peeled wheat

Water

Salt

Clarified or regular butter for serving Harissa

delicious, tasty – համեղ

century- դար

from generation to generation – սերնդից սերունդ

to undergo some changes – ենթարկվել փոփոխությունների

ingredients – բաղադրիչները

to be preserved- պահպանվել

ancient – հին, հնադարյան

porridge – շիլա

wheat – ցորեն

charity to the poor – բարեգործություն աղքատներին

crowd – ամբոխ

genocide – ցեղասպանություն

to celebrate the victory – տոնել հաղթանակը

Հարիսա

Հայերը սիրում են համեղ ուտել, և դարերի ընթացքում հայերը պատրաստել են չափազանց համեղ ուտեստներ, և դրանց բաղադրատոմսերը փոխանցվում են սերնդից սերունդ: Ժամանակի ընթացքում բաղադրատոմսերը որոշ փոփոխությունների ենթարկվեցին, բայց պահպանվեցին հիմնական բաղադրիչները և պատրաստման եղանակները:

Հարիսան հայկական ավանդական ուտեստներից է, որը փոխանցվել է հին ժամանակներից: Այն շիլայի տեսակ է, որը պատրաստվում է ոսկորներով ու շոգեխաշած հավով, աղացած ցորենով: Ավանդաբար այն պատրաստում էին գառան մսով, բայց մեր օրերում մեծամասնությունը պատրաստում է հավով:

Այս ուտեստի ծագման և անվանման մասին կան տարբեր պատմություններ: Ըստ ամենատարածված և սիրված պատմություններից մեկի, երբ Հայաստանի հովանավոր սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը սիրո և բարեգործության կերակուր էր առաջարկում աղքատներին: Եվ նրանք պետք է ցորեն ավելացնեն, քանի որ ոչխարները քիչ էին ամբոխը կերակրելու համար: Նրանք նկատեցին, որ ցորենը կպչում է կաթսայի հատակին: Սուրբ Գրիգորը խորհուրդ տվեց. «Հարի զ սա »: Այսպիսով, ուտեստի անվանումը ՝ հարիսա, առաջացել է նրա սեփական բառերից։

Տարին մեկ անգամ (սեպտեմբերի յուրաքանչյուր երրորդ կիրակի) հայերը հավաքվում են Արմավիրի մարզում `հիշատակելու Մուսա լեռան դիմադրությունը 1915 թ. Հայոց ցեղասպանության ժամանակ: Նրանք հարիսա են պատրաստում և հաղթանակը տոնում երգ ու պարով:

Սովորաբար հարիսայի պատրաստումը չափազանց երկար է տևում, բայց եթե այցելեք Հայաստան և ուտեք այս անհավանական ուտեստը, կհամոզվեք, որ արժե փորձել:

Եթե այցելեք Հայաստան, այս ուտեստը կարող եք փորձել հայկական ավանդական ռեստորաններում կամ պատրաստել ինքներդ: Բաղադրատոմսը վերցված է Heghineh.com կայքից

Հարիսայի բաղադրատոմսը

Մեկ 2-2,5 կգ -անոց հավ

680 գրամ մաքրած ցորեն

Ջուր

Աղ

Կարագ հարիսան մատուցելու ժամանակ