Posted in Մայրենի

Մայրենի

 • Նկարագրել խրճիթը: Խրճիթը հին էր, կռնակ տված ջրաղացին: Այն ուներ բուխարիկ, որից  մարմանդ ծուխ էր ելնում:

 • Բնութագրել տղային։ Մանուկ հասակում նա սիրուն էր, ով մեծացավ և դարձավ մի շնորհալի երիտասարդ: Նա շատ կարոտում էր հայրենիքը, ծնողներին և հայրենաց տունը:
 • Առանձնացնել տղայի ծնողներին բնութագրող հատվածները։ Նստել էր մի ալևոր մարդ և մտախոհ չիբուխ էր ծխում. մի երերուն պառավ ցամաքած ձեռքերով սեղան էր փռում:
 • Պատմվածքի իմաստը արտահայտող ասացվածներ ընտրել։ Հայրենիքից զատ, Հայրենիքից դուրս ինձ համար խաբուսիկ են բոլոր դրախտները:-Գարեգին Նժդեհ

Իմաստային տարբերություն չկա՝ այսինքն երկու դեպքում էլ իմաստը նույնն է . Հայրենիքը և հայրենաց տունը, անկախ նրանից թե ինչպիսին են դրանք, ամենաջերմ և հարազատ վայրերն են :

Posted in Մաթեմատիկա

Թեմա՝ Վերջից լուծվող խնդիրներ: (Մաս2)։

 • Եթե Դավիթի մտապահած թիվը քառապատկենք ու արդյունքից հանենք ամենափոքր երկնիշ թվի եռապատիկը, ապա կստանանք  50։ Գտե՛ք  Դավիթի մտապահված  թիվը
 • 1)50+30=80
 • 2)80:4=20
 • Պատ.20
 • Եթե Էվայի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 5, արդյունքը բաժանենք 5-ի, ապա կստանանք 11։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Էվան։
 • 1)11*5=55
 • 2)55+5=60
 • 3)60:2=30
 • Պատ.30
 • Ո՞ր թիվն է մտապահել Սուսաննան, եթե նրա մտապահած թիվը հնգապատկենք,  արդյունքը փոքրացնենք  10 անգամ,   ապա կստանանք 15։ Թիվ *5*10=15
 • 1)15*10=150
 • 2)150:5=30
 • Պատ.30
 • Եթե Արամի մտապահած թիվը բազմապատկենք 7-ով և արդյունքից հանենք 20, ապա կստանանք 260։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Արամը։
 • 1)260+20=280
 • 2)280:7=40
 • Պատ.40
 • Սիրելի սովորողներ, այժմ կազմեք վերջից լուծվող խնդիրներ։
 • Քանի՞ բաժանարար ունի 40-ը։ 40-ի բաժանարար են 1,2,4,5,8,10,20,40 8 հատ
 • Քանի՞ բաժանարար ունի 32-ը։ 32-ի բաժանարար են 1,8,4,2,32 5 հատ
 • Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։ 12-ի բաժանարար են 1,2,3,4,6,12 6 հատ
 • Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։24-ի բաժանարար են 1,2,3,4,6,8,12,24 8 հատ
 • Գտիր 34 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ 34+1=35
 • Գտիր 65 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ 65+1=66
Posted in русский

вставить пропущенные предлоги

В траве стрекочут кузнечики. 2) На полу лежал ковер. 3) Поезд приближался к Москве. 4) Солнце спряталось за тучу. 5) Под сосной вырос гриб. 6) Над землей стоял туман. 7) С осины слетел желтый лист. 8) От дома до озера два километра. 9) Кирпичи делают из глины. 10) У лисы в норе лисята. 11) Волны бились о берег. 12) Я люблю пить чай с молоком. 13) По льду реки дети катались на коньках. 14) Петя пришел из школы, а мама с завода. 15) По небу плывут облака.