Posted in русский

Лада

Прочитать текст ,,Лада՛՛ из пособия стр. 15.

Спишите, соедините стрелками слова в словосочетания. Устно
составьте с ними предложения.

умные глаза
прекрасный день
ласковая собака
злой хозяин
длинная дорога

Подберите и запишите слова с противоположным значением:
сильный — слабый… тёплый — холодный… сухой — влажный маленький — большой…
северный — южный… светлый — темный громкий — тихий злой —добрый …

Posted in Մայրենի

Բառային աշխատանք

Տրված արմատներով նոր բառեր կազմիր:  

  Բազուկ և աթոռ – բազկաթոռ

 Գանգուր և հեր – գանգրահեր

Դյուրին և գրգռել – դյուրագրգիռ

 Հորդ և առատ – հորդառատ

Ամպ և գոռգոռալ  – ամպագոռգոլ

Առնել և տալ     –    առուտալ

Գառնուկ և արածել      – գառնարած                   

2.Բառարանից օգտվելով  գտիր տրված բառերի հոմանիշները:    

Հովիկ – քամի

Արնագույն – կարմիր

Փարթամ – ճոխ

Մեծամիտ – գոռոզ

Ուրախանալ – զվարճանալ

Ուղիղ – շիտակ

Վարար – հորդ

3.Տեղադրի՛ր համապատասխան բառը:

 Ա) Բար, բառ, կրունկ, կռունկ, համար, համառ:

Կռունկի երամը թռչում էր տաք երկրներ:             Քեզ համար մի նվեր եմ պատրաստել:

Աղջկա կոշիկի կրունկը կոտրվեց:                       Այդ համառ տղային համոզելը դժվար է:

Օտար քաղաքում ականջիս հայերեն բառեր հասան:

Այդ ծառն այլևս բար չի տալիս:

Բ) Թռչել, առօրյա, բարեհամբույր, առիթ – անառիթ, օշարակ, կիսապառկած, երկարատև:

Ինքնաթիռը թռչեց օվկիանոսի վրայով: Մարդիկ հոգնել էին երկարատև թռիչքից և անհարմարության զգացումից: Նրանք երազում էին շուտափույթ ոտք դնել ցամաքի վրա, հասնել իրենց տները,լոգանք ընդունել և զբաղվել առօրյա գործերով: Ձանձրույթն այլևս չէր կարողանում ցրել անգամ բարեհաբույր ուղեկցորդուհին, որն  առիթ-անառիթ հայտնվում էր սրահում, ուրախ և անհոգ ժպիտը դեմքին`կիսապառկած ուղևորներին օշարակ ու հանքային ջուր մատուցելու: