Posted in Մայրենի

Մայրենի 16.05.2022

257. Գրի՛րթե յուրաքանչյուր նախադասության մեջ գործողություն կատարողն ո՞վ էև ընդգծի՛ր այն բառըորը հուշեց:

            Օրինակ՝
Վերջերս այնտեղ հաճախ եք հյուր գնում: — Դուք:
Երկու հարյուր կիլոմետր կտրել, եկել եմ, որ մի բան հարցնեմ:-ես
            Ծաղկած ճյուղը քո այգու եղրևանուց  կտրել:-դու
            Շան վզին փոքրիկ ռադիոընդունիչ էր ամրացրել:-են
Անձավում ճանճի մեծության թռչուններ տեսանք:-մենք
            Հետաքրքիր բան եք մտածել:-դուք
            Մեզ ամեն տարի այցելում են:-նրանք

258. Նախադասությունից այնպիսի բառ հանի՛րոր նախադասության միտքը չփոխվի (փորձի՛ր բացատրելթե ինչո՞ւ է այդպես):

            Ես անհամբեր սպասում եմ նոր թռիչքի:
            Դու հանգիստ նստել ես, կարծես ոչ մի տեղ էլ չես գնալու:
            Մենք ամեն ինչ պատմել էինք, դու ավելացնելու բան չունեիր:
            Նա որտեղի՞ց էր գտել այդ հին իրերը:
            Նրանք անպայման կգան, դու սպասի՛ր:
            Նա մեծահոգաբար թույլ տվեց, որ ես նորից սկսեմ:
            Դու մի քիչ էլ սպասի՛ր, հետո գնա:
            Դուք ամռանը սարերում եղել ե՞ք:

259. Պարզի՛րթե տրված բառախմբերն ի՞նչ սկզբունքով են կազմված:

            Ա. Երգում եմ, բերել եմ, լսեցի, լռեմ, կգամ, պիտի բարձրանամ:
            Երգում ենք, բերել ենք, լսեցինք, լռենք, կգանք, պիտի բարձրանանք:
            Բ. Երգում ես, բերել ես, լսեցիր, լռես, կգաս, պիտի բարձրանաս:
            Երգում եք, բերել եք, լսեցիք, լռեք, կգաք, պիտի բարձրանաք:
            Գ. Երգում է, բերել է, լսեցի, լռի, կգա, պիտի բարձրանա:
            Երգում են, բերել են, լսեցին, լռեն, կգան, պիտի բարձրանան:
Ա խմբում բառախմբերն առաջին դեմք են, Բ խմբում բառախմբերն եկրորրդ դեմք են իսկ Գ խմբում բառախմբերն երորրդ դեմքի են:

260. 259-րդ վարժությունը կարդա՛ և վերականգնելով գործողություն կատարողը՝ պարզի՛ր, թե բայերից բացի, ո՞ր բառերը դեմք ունեն:
Լռեմ, լռենք, լռես, լռեք, լսեցի, լռի, լռեն:

Posted in русский

Храм Артемиды

 1. В каком городе построили храм Артемиды?
  Храм Артемиды построили в городе Эфес.
 2. Богиней чего считалась Артемида?
  Артемида считалась богиней — покровительницей Артемиды.
 3. Как долго продолжалось строительство храма?
  Храм Артемиды строился 120 лет.

  4. Чем прославился Герострат?
  Герострат житель древнегреческого города Эфеса который сжёг храм Артемиды

5. Что означает выражение <<геростратова слава>>?
Выражение «геростратова слава» стало крылатым, обозначая славу, равную вечному позору, постыдную известность человека, который прославился только путём разрушения того, что создано другими.

6. Что сделали жители города?
Жители города построили храм в честь Аретемиды.