Posted in Մայրենի

Ցանկությունների ծառը

Մի ծառ կանգնած էր այգում: Արևի շողերն ընկնում էին  նրա վրա, քամին թեթև  վազվզում էր ճյուղերի միջով, իսկ տերևները շշնջում էին. «Ցանկությունցանկությունցանկությու՜ն պահիր»:

Ծառը սովորական չէր, կախարդական էր: Ով կանգներ ծառի տակ ու ցանկություն պահեր, նրա ցանկությունը կկատարվեր:

Ծառի կողքին մի տնակ կար: Տնակում մի գիրուկ ծերուկ էր ապրում: Նրա անունը Ուիլիամ Քեդոգան Սմիթ էր: Նա օճառ էր վաճառում  գյուղի խանութում և չէր սիրում փոքրիկ տղաներին ու աղջիկներին:

Մի օր նա կանգնեց կախարդականծառի տակ ու ասաց.
-Ուզում եմ, որ  մեր թաղում ապրող բոլոր  աղջիկներն ու տղաները հայտնվեն Լուսնի վրա:

Հենց  նա այս բառերն ասում է, բոլոր տղաներն ու աղջիկները հայտնվում են Լուսնի վրա:

Այնտեղ ցուրտ էր ու տխուր,  փոքրիկները սկսում են լաց լինել: Բայց նրանք այնքան հեռու էին, որ մայրիկները չէին կարող լսել նրանց ձայները:

Հենց որ երեխաները հայտնվում են Լուսնի վրա, ծառի վրայի բոլոր թռչունները էլ չեն երգում:

Իսկ մի կեռնեխ նայում է պարոն Սմիթին ու ասում.
_Ես ուզում, եմ, որ բոլոր երեխաները նորից վերադառնան:

Պարոն Քեդոգան Սմիթն ասում է.

_Ուզում եմ, որ Լուսնի վրա հայտնվեն: Իսկ կեռնեխը` «Ուզում եմ, որ վերադառնան»:

Երեխաները գնալով ավելի ու ավելի են շփոթվում, չեն հասկանում, թե որտեղ են` Երկրի՞, թե՞ Լուսնի վրա:

Պարոն Սմիթը ոտքը խփեց գետնին ու ասաց. «Ուզում եմ… », բայց չհասցրեց շարունակել, որովհետև կեռնեխը շատ արագ ասաց. «Ուզում եմ, որ պարոն Սմիթը բարի դառնա»:

Եվ պարոն Սմիթը, ով հենց նոր պատրաստվում էր ասել. «Ուզում եմ, որ բոլոր երեխաները հայտնվեն Լուսնի վրա», հանկարծ միտքը փոխեց, քորեց գլուխն ու ասաց.
_Ուզում եմ, որ բոլոր երեխաները կեսօրին գան ինձ հյուր` թեյ խմելու, մենք թխվածք կուտենք ու նարնջի հյութ ու լիմոնադ կխմենք: Իսկ ես այլևս օճառ չեմ վաճառի, փոխարենը հրուշակեղենի խանութ կբացեմ,  թող բոլորն ինձ  Ուիլիամ Քեդոգան Սմիթի  փոխարեն պարզապես Բիլ Սմիթ ասեն: Հեյ-հո՜, հեյ-հո՜:

Նա երեք անգամ գլուխկոնծի տվեց, իսկ ծառի վրայի թռչունները նորից սկսեցին երգել:

Արևը շողում էր, քամին կամացուկ վազվզում էր ծառի ճյուղերի մեջ, իսկ տերևները շշնջում էին. «Ցանկություն, ցանկություն, ցանկությու՜ն պահիր»:

Առաջանդրանք

Արտագրել ուրիշի ուղղակի խոսք պարունակող նախադասությունները:

-Ուզում եմ, որ  մեր թաղում ապրող բոլոր  աղջիկներն ու տղաները հայտնվեն Լուսնի վրա:

-Ես ուզում, եմ, որ բոլոր երեխաները նորից վերադառնան:

-Ուզում եմ, որ Լուսնի վրա հայտնվեն: Իսկ կեռնեխը` «Ուզում եմ, որ վերադառնան»:

_Ուզում եմ, որ բոլոր երեխաները կեսօրին գան ինձ հյուր` թեյ խմելու, մենք թխվածք կուտենք ու նարնջի հյութ ու լիմոնադ կխմենք:

Posted in русский

Выполнить задания.

 Запишите слова в таблицу. Выберите 7 слов, и составьте с ними предложения.

Больница, чемодан, любовь, книга, аудитория, площадь, портфель, консерватория, тысяча, миллион, рубль, туфли, очки, сутки, мяч, самолёт, поезд, друзья, родители, профессора, слова, предложение, упражнение, подруга, жена, туристы, объявления, здание, банк, менеджер, ножницы, работа, почта, валюта, музеи, чай, молоко, собака, маршрут, поезда, рыба, слон, кроссовки, верблюд, птицы, экскурсия, города, проспекты, улица, небо, земля, столица, центр, дача, леса, парки, сад, брюки, озеро, яйца, яблоки.

мужскойженскийсредниймножественное
число
чемодан
верблюд
слон
центр
банк
менеджер
чай
маршрут
сад
больница
улица
экскурсия
дача
подруга
рыба
столица
земля
жена
работа
почта
валюта
собака
предложение

упражнение
небо
здание
озеро
молоко
туфли
проспекты
птицы
кроссовки
очки
сутки
друзья
родители
профессора
слова
туристы
леса
объявления
музеи
парки
ножницы
поезда
яйца
яблоки
брюки
города
портфель
миллион
рубль
мяч
самолет
поезд
любовь
книга
аудитория
площадь
консервотория
тысяча

Мама приготовила чай для Алекса.

Корова дает нам молоко.

Мы осенью уехали на дачу.

Алекс хочет собаку от Деда Мороза.

Артем надел новые брюки.

Слон-это очень огромное животное.

Родители Ваче работают в Америке.