Posted in Մաթեմատիկա

Թեմա՝ Մաս և ամբողջ։ Թվի մաս գտնելը։

1․Գտիր թվի նշված մասը։
180-ի   5/9-րդ մասը 180:9*5=100
200-ի  4/5-րդ մասը 200:5*4=160
100-ի  3/10 -րդ մասը 100:10*3=30
150-ի  2/5  -րդ մասը: 150:5*2=60

2.Արտահայտիր նշված միավորներով։

1/4 ժ=15 ր 60:4=15
1/5 կմ = 200մ 1000:5=200
1/3 օր =8 ժ 24:3=8
1/4 տարի =3 ամիս 12:4=3
1/5 ց = 20կգ 100:5=20
1/4  մ =25 սմ 100:4=25

3.Արտահայտիր նշված միավորներով։
5/ 6  ժ= 50ր 60:6*5=50
4/5  կմ = 800մ 1000:5*4=800
5/6  օր = 20ժ 24:6*5=20
3/4  տարի = 6ամիս 12:4*3=6
3/20 ց = 15կգ 100:20*3=15
4/5  մ = 80սմ 100:5*4=80

4.  Արամը  դպրոցից տուն վերադառնալիս  ճանապարհի   1/4 մասը  անցնելուց հետո, ճանապարհի ո՞ր մասը դեռ  պետք է անցնի։

3/4 մաս

5․ Արկղում կար 120 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 7/8 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։

15 գնդակ

6․ Ջրավազանում կար 3200 լիտր ջուր։ Այգին ջրելու համար օգտագործվեց դրա 5/8 մասը։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ջրավազանում։

1200լիտր ջուր

7․ Ո՞ր պատկերի 3/5 մասն է գունավորված։

1) 3/5

2)

3)