Posted in Պատմություն

Պատմություն

•Ի՞նչ է պատմությունը
Պատմությունը դա անցյալի իրադարձություների ներկայացումն է:

•Ի՞նչ է տալիս մարդուն պատմության ուսումնասիրությունը
Պատմությունը մարդուն տալիս է տեղեկություներ անցյալի իրադարձությունների վերաբերյալ:

•Ի՞նչ եղանակներով է մարդն ուսումնասիրում պատմություն:
Կարդում է պատմական գրքեր, կատարում է պեղումներ:

• Ի՞նչ ենք ակնկալում ուսումնասիրել «Պատմություն»  առարկայի շրջանակում
Կստանանք տեղեկատվություն տարբեր հին վայրերի վերաբերյալ:

• Ի՞նչ պատմական վայրերում եք եղել, ինչու՞ է այդ վայրը համարվում պատմական նշանակության։
Եղել եմ Խոր Վիրապում, որտեղ տեղի են ունեցել պատմական իրադարձություններ:

Գրել կարծիք/վերլուծություն հայտնի մարդկանց հետևյալ ձևակերպումների մասին

•Աշխարհի պատմությունը մեծ մարդկանց կենսագրությունն է։ Թոմաս Կարլայլ
Մեծ մարդիկ իրենց գործողություններով կարող են կերտել նոր պատմություն:

Պատմությունը ժամանակի վկան է, ճշմարտության լույսը, հիշողության կյանքը, կյանքի ուսուցիչը, հնության ավետաբերը։ Մարկ Տուլիուս Ցիցերոն
Պատմությունը փաստում է տվյալ պահը:

Նայելով պատմությանը, կարծես հայելու մեջ, ես փորձում եմ փոխել իմ սեփական կյանքը դեպի լավը: Պլուտարքոս
Պատմությունը ցույց է տալիս իրականությունը կողքից:

Պատմությունից մենք փորձ ենք քաղում, փորձի հիման վրա ձևավորվում է մեր գործնական մտքի ամենակարևոր մասը: Յոհան Գոթֆրիդ Հերդեր
Պատմությունը մեզ հնարավորություն է տալիս գնահատել ճիշտը և սխալը ու կատարել միայն ճիշտ գործողություններ:

Պատմությունը մեր գործերի գանձարանն է, անցյալի վկան, ներկայի օրինակ ու դաս, ապագայի նախազգուշացում։ Միգել դե Սերվանտես Սաավեդրա
Պատմությունը մեր անցյալն է, ներկան է և ապագան է:

Ցանկացած ազգի պատմության մեջ կան բազմաթիվ էջեր, որոնք հիանալի կլիներ, եթե դրանք ճշմարիտ լինեին: Դենիս Դիդրո”
Պատմությունը պետք է ներկայացնի ճշմարտը:

Posted in русский

Русский 06.09.2022

1.Поставьте существительные в родительном падеже.

Собаки, лодки, моря, диктанта, лётчика, воды, коровы, молока, дедушки, дороги, инженера, бабочки.

2. Запиши словосочетания с данными существительными. Обозначь падеж существительных.

Привет (кому?) (брат, сестра)_______брату_____ __сестре__(дательный)
Радовался (чему?) (весна, праздник)_____весне __________празднику__(дательный)
Писать (чем?) (перо, мел)_______пером_____ _мелом____(творительный)
Рассказывать (о ком?) (лиса, сова)_____о лисе___ ______о сове__(предложный)
Урожай (чего?) (овёс, пшеница)_____ овса ________пшеницы___(родительный)
Рассказ (кого?) (ветеран)________ветерана_____(родительный)

3.Впиши подходящие по смыслу предлоги, укажи все падежи существительных.

Добежать до реки(родительный), подъехал к заводу(дательный), летел над полем(творительный), читал о животных(предложный), смотрел на картину(винительный), нашёл в портфеле(предложный), поставил на полку(винительный), ушёл с другом(творительный), поздравление от мамы(родительный), поскакал по дороге(дательный).

Предлоги: над, на, от, по, с, в, к, о, до.