Posted in русский

Русский 13.09.2022

1.Спиши, раскрывая скобки, подчеркните имена собственные. 

Мою младшую сестру зовут Ульяной. Пчела залетела в улей. Испуганная ворона взлетела с дерева. Река Ворона протекает в европейской части России. За окном весело чирикала стайка воробьев. Мой друг Денис Воробьев занимается в шахматной школе. Наш кот Рыжик любит сметану. Маленькая Маша срезала рыжик и положила его в своё лукошко. У коровы Зорьки телёнок Борька.

2.Подчеркни нарицательные имена существительные. 

Собака. Печаль. «Мурзилка». Ветер. Петербург. Компьютер. Луг. Африка. Шарик.

3.Алеша принес домой щенка. Щенку дали кличку Бим. Бим ел молоко, суп и хлеб. Скоро он стал большой собакой. Часто друзья играли в парке. Вот Алеша бросил палку за куст. Бим несет мальчику палку.

  1. Озаглавьте текст.
    Алешин друг
  2. Выпишите все имена собственные.
    Алеша, Бим
  3. Выпишите имена нарицательные.

Posted in Մայրենի

Գործնական քերականություն

9.  Գրավոր պատմիր՝ տրված բառն ի’նչ է նշանա­կում:

Գիրք-էջեր որի վրա գրված են հեքիաթներ, առակներ և այլ բաներ:. դիմակ-երեսը ծացկող իր:, դերասան-տարբեր դերեր խաղացող մարդ:, ընկույզ-չամիչի փոփոքի ընկերը. ժպիտ-ցույց է տալիս ուրախություն, երեխա-փոքրիկ մարդուկ:

10. Հարցում արտահայտող բառերի փոխարեն համապատասխան բառեր կամ բառակապակցություններ գրելով նախադասություննե՛ր ստացիր:

Ո՞վ ի՞նչ արեց: Ես գնացի խաղալու:

Ի՞նչը ի՞նչ եղավ: Սեղանը ջարդվեց:

Ովքե՞ր ի՞նչ են անում: Երեխաները խաղում են:

Ինչե՞րը ի՞նչ են լինում: Ծաղիկները աճում են:

11. Ա և Բ խմբի բառերի տարբերությունը գտի’ր (ի՞նչ են ցույց տալիս. ի՞նչ հարցհրի են պատասխա­նում ) ու գրիր:

Ա. Տղա. թանաք, խրճիթ, արգելք, աղջիկ, բաժակ, բանալի, տատիկ. ուսուցիչ. թռչուն. հեղեղ. մարդիկ. կանայք. դերձակ:
Գոյական-ինչ, ինչեր, ով, ովքեր

Բ. Հնձում են. խաղում էինք, լուսավորում ես, կտցահարեց, վազում էիք, թակում եմ, հեղեղ է, խռնվում են, շփոթեցի, բացել եք:
Բայ- ինչ անել

Posted in Մայրենի

Աստվածը խոհանոցում

Մայրիկը հարցրեց իր երեղային:

-Գիտես դու, որ աստվածը ստեղ է եղել, երբ դու գողանում էիր պեչենիները խոհանոցից:
-Այո
-Ու ինչ նա նայում էր քեզ այսքան ժամանակ:
-Այո
-Ու ինչ էր նա քեզ ասում, ինչ ես մտածում:
-Նա ասում էր «Բացի մեզնից այստեղ ոչ մեկ չկա, իմ համար էլ մի քիչ վերցրա!»