Posted in Մայրենի

ԱՇԽԱՐՀԸ ՇՈՒՌ Է ԵԿԵԼ

Պատմողական

Ալիս անունով մի ագռավ էր ապրում։

Երբեմն նա նոյնիսկ թռչելիս էլ էր քնում եւ շատ զարմանալի ու տարօրինակ երազներ էր տեսնում։

Իսկ ծույլիկ Ալիսը վերադարձավ ծառի կատարին գտնվող իր բույնը, տեղավորվեց ու նորից քնեց։

 

 Հարցական

«Գժվե՞լ են… Մի՞թե մկները կատուներ են որսում»,— մտածեց նա։

«Սրա վերջը ի՞նչ է լինելու»,— սարսափահար մտածեց Մռռանը։

 Բացականչական

— Հե՜յ, Ալիս։ Արթնացի՛ր,— գոչեց նա։

— Ի ՜ի ՜ի՜… Էլ չենք անի,— հեծկլտում էին ծնողները։

«Այս ի՜նչ հրաշք է,— մտածեց Մռռանը։

 Հրամայական

— Հապա, հեռացի՛ր,— ասաց նա արեւին։

— Հե՜յ, Ալիս։ Արթնացի՛ր,— գոչեց նա։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s