Posted in Մայրենի

Մայրենի 27.11.2022

 1. Կարդա’, գրի’ր առակի ասելիքը։
  Յուրաքանչյուրը իր նմանին շատ լավ հասկանում է և օգնում է:
 2. Վերնագրի’ր առակը։
  Խելացի թռչունները

Մի առևտրականի մոտ անազատության մեջ մաշվում էր մի թռչնակ: Մի անգամ առևտրականը պատրաստվում էր մեկնել Հնդկաստան՝ նրա հայրենիք: Թռչնակը խնդրեց, որ իր մասին պատմի ազատ թռչուններին:

Առևտրականն ազնվորեն պատմեց իր գերու մասին ինչ-որ վայրի թռչունի: Նա սատկած ընկավ գետնին: Առևտրականը մտածեց, որ դա իր սիրելի թռչնակի ընկերուհին էր, ու շատ վշտացավ:

Առևտրականը վերադարձավ տուն, ու թռչնակը հարցրեց, թե ինչ նորություն է բերել:

— Ավաղ, ես պատմեցի քո մասին ընկերուհիներիցդ մեկին, ու նա հենց այդ պահին վշտից մահացավ:

Հազիվ էր նա այսքանը ասել, թռչնակը անշնչացած ընկավ վանդակի հատակին:

— Ընկերուհու մահվան մասին լուրը սպանեց նրան,- մտածեց վշտացած առևտրականը:

Նա թռչնակին դուրս հանեց վանդակից ու դրեց պատուհանագոգին: Թռչնակը հենց նույն պահին պատուհանից դուրս թռավ: Նա պատուհանի առաջ թառեց ծառի ճյուղին ու ասաց վաճառականին.

— Անխելք, դա խորհուրդ էր իմ ընկերների կողմից, թե ինչպես վարվեմ, որպեսզի ազատվեմ գերությունից։ Եվ դա ինձ փոխանցվեց քո միջոցով։

Ու թռչնակը թռավ, վերջապես, ազատ:

3.Գործնական աշխատանք. կատարի’ր 24-28-րդ առաջադրանքները։

24․Տրված խմբերի գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ և բացատրի՛ր օրինաչափությունը:

Ա. Ուժեր, տարրեր, ծովեր, նավեր, կույտեր, բերդեր, շենքեր:

Բ. ճանապարհներ, գաղտնիքներ, հրաշքներ, մեքենաներ, շրջաններ, շինություններ, նավահանգիստներ:

Գ. Գառեր, դռներ, մատեր, մկներ, թոռեր, ձկներ, լեռներ, բեռեր:

Դ. Աստղեր, արկղներ, վագրեր, անգղներ, սանրեր:

Ե. Ծովածոցեր, սուզանավներ, դաշտավայրեր, շնագայլեր, հեռագիրներ, լրագիրներ:

Զ. Քարտաշներ, գրագիրներ, լեռնագործեր, բեռնակիրեր:
Է. Մարդիկ, կանայք:

25․Փակագծում տրված բաոերը հոգնակի՛ դարձրու և համապատասխան ձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Մրցող լաստանավները (լաստանավ) մաքուր էին ու զարդարված գույնզգույն լաթերով:
Հարթավայրերը (հարթավայր) գարնան հորդացումների ժամանակ գետերը կարող են հակառակ ուղղությամբ հոսել:
Օդերևութաբանները (օդերևութաբան) զգուշացնում են քաղաքին սպառնացող նոր ցիկլոնի մասին:
Գետում ջրի մակարդակը բարձրացել էր սառցադաշտների (սառցադաշտ) պատճառով:
Ջրի հոսանքը դանդաղեցնում են հատակին լցված քարակույտները (քարակույտ):
Աշխարհի գեղեցիկ ջրվեժները (ջրվեժ) մեկը` Վիկտորիան, անցյալ դարում է հայտնագործվել եվրոպացիների կողմից:
Շատ ծովախորշեր (ծովախորշ) վերածվել են ցամաքի:

26․Բառակապակցությունն անվանել մեկ բառով:

Օր․՝ յոթ գլխով- յոթգլխանի,․․․

ստրուկի մտքով-ստրկամիտ, լի և առատ-լիառատ, կյանքի հյութ-կյանքահյութ, ցավից լլկված-ցավալլուկ, մոլոր մտքով-մտամոլոր, սուր ընթացող-սրընթաց, խելքը կորցրած-խելակորույս, նոր հայտնված-նորահայտ, մենակ ապրող-մենակյաց, խիստ բարքով-խստաբարո, երկար ապրող-երկարակյաց, նոր եկած-նորոկ, աչքին հաճելի-աչքահաճո:

27․Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով՝ ստանալ նոր բառեր:
Բարձրագագաթ —ցածրագագաթ
քաղցրաձայն —բարձրաձայն
վսեմաշուք-նսեմաշութ
տիրակալ-ականջակալ
վճռաբեկ-բարձրաբեկ
սառնաղբյուր-բարձրաղբյուր
վարկանիշ-բազմանիշ
դալկադեմ-գեղեցկադեմ
ցատկահարթակ-ցածրահարթակ
հոռետես-բարետես

28․Փակագծերում տրվածներից ընտրեք ճիշտ տարբերակը:
Նվագել (ջութակի վրա, ջութակ), կռվել (թշնամու դեմ, հետ), վերաբերել (հարցին, հարցի մասին), վատ վերաբերվել (ընկերոջը, ընկերոջ հետ), անհանգստանալ (կատարվածով, կատարվածից), մասնակցել (մրցույթին, մրցույթում), հաղթել (մրցույթում, մրցույթին), կասկածել (ընկերոջը, ընկերոջ վրա), համաձայն լինել (առաջարկին, առաջարկի հետ):

Posted in русский

Рассказы в жанре фэнтези

Одна семья купила частный дом за городом. Их дети Алёша и Света решили посмотреть, что есть в подвале дома. Они вечером спустились с фонариком в подвал. Дети услышали шум и закричали, но оказалось, что это был их отец.

Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 27.11.2022

63-35=28

 1. Ստուգե՛ք հավասարությունը.
  ա) –34 + 21 = 21 + (–34),
  -34+21=-13
  21+(-34)=-13

  գ) –68 + 30 = 30 + (– 68),
  -68+30=38
  30+(-68)=38

  բ) 44 – 37 = –37 + 44,
  44-37=7
  -37+44=7

  դ) 10 + (– 66) = –66 + 10։
  10+(-66)=-56
  (-66)+10=-56

-8+5=-3
|-3|=3
8+(-5)=3

Իրար հավասար են

2*|2|-|-6|+3=1
2*|-10|-|-6|+3=17
2*|5|-|-6|+3=7
2*|-6|-|-6|+3=9
2*|-1|-|-6|+3=-1
2*|0|-|-6|+3=-3

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) |–3| + |+2| – 4,=1
  գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=5
  բ) |–28| + |–6| – 25=9
  դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56

2-(-7)=9
7-(-2)=9

Պատ. Հավասար են

P (A)=50/500=1/10