Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 19.11.2022

 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
  դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
  ա) – 35 = 35,
  բ) – 81 = 81,
  գ) – 44 = –44,
  դ) – 125= –125

478. Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված

ա) – (–63) = 63, Ճիշտ
գ) 38 = – (+38), Սխալ
բ) – (+45) = –45, Ճիշտ
դ) –52 = – (–52), Սխալ

 1. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով –8, 0, 69, –21 թվերը` գտե՛ք
  արտահայտության արժեքները.
  ա) – * + 3, բ) – (– *) –4

ա)-(-8)+3=11, բ)-(-(-8)-4=-12
ա)-(0)+3=3, բ)-(-0)-4=-4
ա)-(69)+3=-66, բ) -(-69)-4=65
ա)-(-21)+3=24, բ)-(-(-21)-4=-25

A(-7) և H(7)
B(-5) և F(5)
C(-2) և E(2)

Ամենամեծ- 10
Ամենափոքր- (-11)

50+3=53
50/53*3710=3500
3710-3500=210

Պատ.՛ 210

24:8=3
7-3=4 կմ/ժ

Պատ.՛ 4կմ/ժ