Posted in Մայրենի

Մայրենի 15.11.2022

Պատմությունը կարդա՛:

Երեք եզ միասին էին դաշտում։ Առյուծը նրանց հետևում էր, բայց չէր համարձակվում հարձակվել։ Նա այնպես արեց, որ եզներն իրարից  նեղացան և տարբեր ուղղություններով գնացին։ Առյուծն առանձին-առանձին բռնեց նրանց և կերավ։

Ինչո՞ւ չէր հարձակվում առյուծը։ Մտքերից մեկն ընտրի՛ր և մեկ-երկու նախադասությամբ, հիմնավորի՛ր։

 • Առյուծը չէր հարձակվում, որովհետև չէր կարողանում ընտրել՝ սկզբում որին ուտի։
 • Առյուծը չէր հարձակվում, որովհետև չէր ուզում խանգարել եզների խաղաղ զրույցը։
 • Առյուծը չէր հարձակվում, որովհետև վախենում էր, քանի որ նրանք միասին էին։

  2. Նմանատիպ մեկ առակ էլ ինքդ հորինի’ր։
  Երկու հոգի որոշել էին սայլը քաշել: Մեկը դիմացից էր քաշում, մյուսը հետևից էր քաշում: Արդյունքում սայլը տեղից չէր շարժվում: Մի պահ նրանք կանգ առան մտածեցին և հասկացան, որ սայլը տեղից շարժելու համար պետք է այն երկուսով մի ուղուցյամբ քաշել:

3. Դուրս գրել գոյականները, ածականները և բայերը:

գոյական-եզ, առյուծ, դաշտ, ուղղություն, հոգի, սայլ
ածական-
բայ-հետևել, համարձակվել, հարձակվել, նեղանալ, գնալ, բռնել, որոշել, քաշել, շարժվել, կանգ առնել, մտածել, հասկանալ,

Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 15.11.2022

1) -13
2)7
3)0
4)24
5)-5

-5, -3, 5, 10, -2, 0, 4

 1. Գործածելով + և – նշանները` գրե՛ք.
  ա) -10O տաքություն, գ) -3O ցուրտ,
  բ) 0-ից -7O ցածր, դ) 0-ից -8O բարձր:

 2. Թվանշաններով և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք բարձրությունները և խորությունները.
  ա) Արագած լեռան բարձրությունը չորս հազար իննսուն մետր է։
  բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը չորս հազար ութ հարյուր յոթ
  մետր է
  գ) Կազբեկ լեռան բարձրությունը հինգ հազար երեսուներեք մետր է։
  դ) Բայկալ լճի խորությունը հազար վեց հարյուր քսան մետր է։
  ե) Արաբական ծովի խորությունը հինգ հազար ութ հարյուր երեք
  մետր է։
  զ) Ալեուտյան իջվածքի խորությունը յոթ հազար ութ հարյուր
  քսաներկու մետր է։
  է) Ֆիլիպինյան իջվածքի խորությունը տասը հազար չորս
  հարյուր իննսունյոթ մետր է։

  +4090մ
  +4807մ
  +5033մ
  +1620մ
  +5703մ
  +7822մ
  +10497մ

5000+4000+3000=12000
1000+500=1500
12000-1500=10500


Այո

Բրազիլիան խփել է 9 գոլ:
Գերմանիան խփել է 7 գոլ:
Ավստրիան բաց է թողել 6 գոլ:
Ուրուգվայը բաց է թողել 10 գոլ:

10-երորդ հարկում

2+7=9
2/9*3600=800 գր. երկաթ
7/9*3600=2800 գր, կապար
Պատ.՛ 800, 2800