Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա 06.11.2022

2000*7=14000 I
2000*10=20000 II
2000*6=12000 III
2000*5=10000 IV

14000+20000=34000 I+II
14000+20000+12000=46000 I+II+III
14000+20000+12000+10000=56000 I+II+III+IV

200-140=60
40-4=36
6*6=36

5000*15:100=750
5000-750=4250
4250*10:100=425
4250-425=3825

15*100:20=150


Այո

49, 32

Posted in Մայրենի

Մայրենի 06.11.2022

Կարդա’ Վանո Սիրադեղյանի Բուքը, երգը, երեխան պատմվածքը։

Առաջադրանքներ`

1.Ո°րն էր պատմվածքի ասելիքը։
Հյուրաքանչյուրը ունի իր ճիշտն ու սխալը:
Տղաի և պահակի պարտաճանաչ լինենլը հանգեցրեց անցանկալի հետևանքների:

2.Հիմնավորի’ր պատմվածքի ավարտը։
Ավագը հրամայել էր պահակին շուտ եկողներին դպրոց չթողնել: Երեխան իրեն մեղավոր էր զգում, որ շուտ էր եկել դպրոց և պահակը ներս չթողեց, բայց շատ էր սառել և չէր կարողանում վերադառնալ տուն: Երբ տղան հանդիպեց Ավագին նա վախենում էր, որ իր սխալի պաճառով իրեն կպատժեն, միաժամանակ այնքան էր սառել, որ հույս ուներ թե իրեն կթողնեն դպրոց, որպեսզի տաքանա:

3.Թվարկի’ր պատմության հերոսներին եւ բնութագրի’ր։
Երեխա-երեխան շատ պարտաճանաչ էր ուներ ուժեղ կամք և շատ բարի էր:
Պահակ-պահակը չուներ բարի սիրտ և հրաման կատարող էր:
Ավագ-Ավագը խիստ ղեկավար էր, որի համար կարևորը կանոների պահպանումն է: